Konkurences padome saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Konkurences padomes tīmekļvietni - https://kp.gov.lv/lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Konkurences padomes tīmekļvietne atbilst noteikumiem Nr. 445

  • Alternatīvo tekstu pievienošana visiem attēliem ir pilnveidota. 2021.gada janvārī ir novērsts alternatīvo tekstu iztrūkums, izpildot MK noteikumu 22.4. punktā minēto principu par robustuma ievērošanu.
  • 2021.gada 25.janvārī ir mainīti lapas virsrakstu lielumi visās tīmekļvietnes lapās. Plānots līdz 2021.gada 28.decembrim veikt atkārtotu revīziju.
  • Video saturam ir izveidots tekstu noraksts, kas atvieglo audiovizuālā satura piekļūstamību.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 28.12.2020. Izvērtēšanu veica Izvērtēšanu veica Zane Gorškova, Konkurences padomes komunikācijas nodaļas vadītāja un Paula Pērkone, Konkurences nodaļas komunikācijas speciāliste.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam sazināties ar iestādi. Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar audiovizuālā satura pārraidi un neesošiem subtitriem piedāvājam risināt, izmantojot vietnes Youtube sniegtās iespējas, ieslēdzot automātisku subtitru izvietni.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: pasts@kp.gov.lv

Tālrunis: +37167282865

Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir Komunikācijas nodaļa.
E-pasts: zane.gorskova@kp.gov.lv, paula.perkone@kp.gov.lv
Tālrunis: +37167365216, +37168206980

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Ekonomikas ministrijā.

Adrese: Brīvības iela 55, Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167013100

E-pasts: pasts@em.gov.lv

https://www.em.gov.lv/lv/iestades-kontakti

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 28.12.2020. Atkārtoti tas pārskatīts 25.01.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja: Juris Gaiķis, Konkurences padomes priekšsēdētājs.