Jaunumi

4.novembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu, ar kuru konstatēja aizliegtu vienošanos starp pieciem būvuzraudzības un projektēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kas izpaudusies kā informācijas apmaiņa un tirgus sadale. Kopumā AS „VCI", SIA „Projekts 3", SIA „PRO VIA", SIA „Pk 19+93" un AS „Ceļu inženieri" piemērots naudas sods Ls 23 320 latu apmērā.

Pieci minētie uzņēmumi 2010.gada sākumā kopīgas komercdarbības veikšanai nodibināja pilnsabiedrību „Latroad", tomēr tās dibināšanas līgumā iekļāva nosacījumus, kas pārsniedza atļautas sadarbības robežas. Tā, piemēram, uzņēmumi vienojās, ka Satiksmes ministrijas un deviņu Latvijas lielāko pilsētu rīkotajos projektēšanas, projektu vadības un būvuzraudzības iepirkumos, ko finansē ERAF un Kohēzijas fonds, tie piedalīsies kā pilnsabiedrība, attiecīgi biedriem, bez pārējo piekrišanas, aizliedzot tajos piedalīties atsevišķi. Tādējādi pilnsabiedrības līgums būtībā paredzēja tirgus sadali un informācijas apmaiņu, nevis atļautu vienošanos par kopīgu darbību kāda projekta realizācijā.

Lietas izpētes gaitā KP konstatēja, ka „Latroad" biedri vienojušies par dalību arī citos publiskos iepirkumos, kuros atbilstoši pilnsabiedrības līgumam nebija paredzēts piedalīties, kā arī atsevišķi biedri piedalījušies iepirkumos, kuros bija paredzēts piedalīties „Latroad".

Konkrētās lietas izpētē viens no būtiskiem faktoriem bija arī KP konstatētais, ka kopumā „Latroad" biedri iepirkumos būtu varējuši startēt atsevišķi, jo iepirkumos piedāvājumu iesniedza pilnsabiedrība, bet reāli darbus veica tikai viens vai divi tās biedri un pārējo dalība bija formāla. Tādējādi redzams, ka pilnsabiedrība uzņēmumiem kalpojusi kā informācijas un tirgus sadales platforma, nevis iespēja kopīgi piedalīties iepirkumos, kuriem individuāli tie nespēj kvalificēties.

KP uzsver ka pilnsabiedrības dibināšana pati par sevi nav pārkāpums, tā ir viens no veidiem, kas ļauj uzņēmumiem kopīgi piedalīties iepirkumā. Tomēr pilnsabiedrības dibināšana neļauj tās biedriem – savstarpēji konkurējošiem uzņēmumiem – pārkāpt konkurences tiesību normas. Tādējādi KP aicina uzņēmējus, kas veido pilnsabiedrības, rīkoties atbildīgi un rūpīgi izvērtēt to nosacījumus, lai nodrošinātu, ka ar tiem netiek pārkāpti godīgas konkurences principi.

Ja, dibinot pilnsabiedrību, uzņēmumiem rodas neskaidrības par konkurences tiesību ievērošanu, tie aicināti vērsties pēc konsultācijām KP.

Par pārkāpumu SIA „PRO VIA" uzlikts naudas sods Ls 6602 apmērā, AS „Ceļu inženieri" – Ls 5815 apmērā, SIA „Pk 19+93" – Ls 3821 apmērā, AS „VCI" – Ls 2860 apmērā un SIA „Projekts 3" – Ls 4222 apmērā.

Lēmuma teksts pieejams KP mājas lapā: saite