Apvienošanās Informācija presei Jaunumi

22.12.2023. Konkurences padome saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību ViGo Baltics Upstream B.V. apvienošanās ziņojumu par izšķirošas ietekmes iegūšanu pār Reneron AB.

ViGo Baltics Upstream B.V. ietilpst Vitol Holding II S.A. (Vitol) globālajā grupā. Vitol grupa koncentrējas uz jēlnaftas, naftas produktu, sašķidrinātās dabas gāzes un ogļu tirdzniecību, transportēšanu un uzglabāšanu globālā mērogā. Grupas pamatdarbību papildina naftas ieguves izpēte un ieguve, kā arī elektroenerģijas ražošana un enerģijas tirdzniecība otrreizējā tirgū, kas šobrīd Latvijā nav aktīva.  Vitol grupa izplata enerģiju visā pasaulē un iegūst to no ražotājiem, pārstrādātājiem un starpniekiem, kā arī kā tirgotāji piegādā to naftas pārstrādes rūpnīcām, komunālajiem uzņēmumiem, aviokompānijām, vairumtirgotājiem, mazumtirdzniecības izplatīšanas tīkliem un citiem tirgotājiem. Latvijā darbojas Vitol grupā ietilpstošas sabiedrības - SIA “Vitol Baltics”, SIA “LSC”, SIA “Vitol Terminal Latvia” u.c., kuru darbība saistīta ar degvielas, rūdas, metāla un rūpniecisko vielu vairumtirdzniecību, ķīmisko un gāzvedējkuģu kravu pārvadājumu pakalpojumiem un naftas un naftas produktu termināļu pakalpojumu sniegšanu.

Savukārt, Reneron AB ir Lietuvas holdinga kompānija, kuras meitas sabiedrību darbības saistītas ar atjaunojamās enerģijas jomu, ilgtspējīgā veidā apstrādājot organiskos (bioloģiskos) atkritumus un pārvēršot tos par atjaunojamo enerģiju un organisko (bioloģisko) mēslojumu. Latvijā, Reneron AB darbība saistīta ar divām koģenerācijas stacijām, Tukumā un Aizkrauklē, kurās pamatā tiek ražota atjaunojamā elektroenerģija un nelielos daudzumos arī siltums.

Tādējādi, balstoties uz ziņojumā sniegto informāciju, apvienošanās dalībnieku darbība Latvijas teritorijā notiek dažādos tirgos un apvienošanās rezultātā nenotiek tās pārklāšanās.

Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem Konkurences padomei jāpieņem viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. Savukārt, ja lietā nepieciešama padziļināta papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz trim mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.

Tirgus dalībnieki vai citas ieinteresētās puses, kas vēlas sniegt viedokli par plānotās apvienošanās ietekmi uz konkurenci, aicināti līdz 15.01.2024. sazināties ar KP vecāko ekonomistu Andri Vītolu (andris.vitols@kp.gov.lv, +371 68806489) vai aizpildīt zemāk esošo anketu.