Jaunumi

No šodienas Konkurences padome par aktualitātēm iestādes darbībā, kā arī būtisko konkurences politikā Latvijā un pasaulē informēs arī tviterī – kontā @KPgovLV.

Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: Zināšanas par konkurences tiesībām ir būtiskas gan patērētājiem, gan uzņēmējiem – tās ļauj aizsargāt savas intereses, izmantot iespējas un nepieļaut kļūdas. Tomēr neiedomājami lielajā informācijas gūzmā, ar ko cilvēkiem jāsastopas ikdienā, ir grūti izsekot visam noderīgajam un būtiskajam, tāpēc turpmāk par aktualitātēm stāstīsim arī pavisam īsajā tvitera formātā. Vienlaikus arī ceram, ka tviteris kā ļoti ātrs komunikācijas kanāls ļaus mums operatīvi uzzināt par konkurences problēmām, ar ko saskaras tirgus dalībnieki un patērētāji.

Saziņa ar uzņēmumiem, to asociācijām un valsts pārvaldes iestādēm ir būtiska Konkurences padomes darba sastāvdaļa. Lai nepieļautu, ka uzņēmumi pārkāpj likumu nepietiekamu zināšanu dēļ vai neprot aizstāvēt savas konkurences tiesības, ja tās tiek pārkāptas, Konkurences padome regulāri tiekas ar tirgus dalībniekiem, organizē apmācību seminārus un konferences, kā arī gatavo dažādus informatīvus materiālus. Tāpat Konkurences padome apmāca publisko iepirkumu rīkotājus, lai viņi spētu atpazīt aizliegtas vienošanās starp iepirkumu pretendentiem un tādējādi nepieļautu sabiedrības līdzekļu izkrāpšanu.

Savukārt Konkurences padomes interneta vietnē ir pieejami visi iestādes lēmumi un ar tiem saistītie tiesu spriedumi, kas pieņemti kopš 2002.gada. Tādējādi visiem interesentiem iespējams padziļināti iepazīties ar Konkurences likuma piemērošanas praksi Latvijā.