Jaunumi
26.novembrī Administratīvā apgabaltiesa par pareizu un pamatotu atzina Konkurences padomes (KP) 2013.gada 3.oktobra lēmumu par aizliegtu vienošanos sodīt SIA „Ocean Wind” un SIA „Jūras vējš”. Uzņēmumi bija saskaņojuši dalību publiskajā iepirkumā, tādējādi likvidējot savstarpējo konkurenci un maldinot iepirkuma rīkotāju.

Pārkāpuma izmeklēšanu KP uzsāka pēc Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) iesnieguma par sakritībām divu pretendentu, SIA „Ocean Wind” un SIA „Jūras vējš”, piedāvājumos ūdenslīdēju aprīkojuma iepirkumam. KP konstatēja, ka abu uzņēmumu iesniegtie tehniskie piedāvājumi bija saturiski un vizuāli līdzīgi, turklāt tos bija iesniegusi viena persona, kas vienā uzņēmumā ir valdes loceklis, bet otrā – pilnvarota persona ar konkrēto iepirkumu saistītos jautājumos.

Savā lēmumā KP īpaši uzsvēra, ka šādā situācijā, kad ar divu uzņēmumu komercinformāciju strādā viens cilvēks, viena uzņēmuma plāni kļūst neizbēgami zināmi otram, un attiecīgi pasūtītājs saņem nevis patiesi konkurējošus, bet gan tikai konkurenci imitējošus piedāvājumus.

Lietas izpētes gaitā KP arī noskaidroja, ka abu uzņēmumu valdes locekļi ir radinieki, tomēr no Konkurences likuma viedokļa uzņēmumi joprojām atzīstami par diviem neatkarīgiem tirgus dalībniekiem. Tādējādi tas nevar kalpot par attaisnojumu iepircēja, šajā gadījumā VUGD, maldināšanai, ka piedāvājumus izstrādājuši komersanti, kas reāli konkurē. Ja uzņēmumi vēlas veikt kopīgu darbību, tie var, piemēram, kopīgi, ar vienu piedāvājumu, piedalīties iepirkumā, attiecīgi informējot par to pasūtītāju.

Apdministratīvās apgabaltiesas lēmumu iespējams pārsūdzēt Augstākajā tiesā viena mēneša laikā.

Administratīvās apgabaltiesas spriedums

KP 2013.gada lēmums