Apvienošanās Informācija presei

01.12.2023. Konkurences padome saņēma AS Signet Bank apvienošanās ziņojumu par izšķirošas ietekmes iegūšanu pār AS “LPB Bank”.

Signet Bank AS darbojas banku pakalpojumu sniegšanas tirgū, t.i., uzņēmums nodarbojas finanšu un ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā arī korporatīvo finanšu un investīciju bankas pakalpojumu sniegšanu. Arī AS “LPB Bank” darbojas banku pakalpojumu sniegšanas tirgū, bet uzņēmuma saistītie uzņēmumi nodarbojas ar sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšanu un pārvaldīšanu, loģistiku, uzglabāšanu un noliktavu saimniecību, kravu iekraušanu un izkraušanu un, kā arī veic pārējās transporta palīgdarbības, īsteno arī jauno tehnoloģiju ieviešanu un attīstību Latvijas tirgū, kā arī ar dažāda veida tirdzniecību.

Tādējādi apvienošanās dalībnieku Signet Bank AS un AS “LPB Bank” darbība pārklājas banku pakalpojumu sniegšanas tirgū Latvijas teritorijā.

Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem Konkurences padomei jāpieņem viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. Savukārt, ja lietā nepieciešama padziļināta papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz trim mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.

Tirgus dalībnieki vai citas ieinteresētās puses, kas vēlas sniegt viedokli par plānotās apvienošanās ietekmi uz konkurenci, aicināti līdz 6.12.2023. sazināties ar KP vecāko eksperti Vitu Ozeri (vita.ozere@kp.gov.lv, +371 67365212).

Plašāka informācija par apvienošanās kontroli Latvijā.