Apvienošanās Informācija presei

08.05.2024. Konkurences padome (KP) saņēma Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MĀRKSMENS” saīsināto apvienošanās ziņojumu par nomas tiesību iegūšanu pār telpām  Mazā Nometņu ielā 29, Rīgā un Ropažu ielā 9, Rīgā, kuras līdz šim nomā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lekon”.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MĀRKSMENS”  (Mārksmens) ir Latvijā reģistrēta sabiedrība, kas nodarbojas ar mazumtirdzniecību nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku. Mārksmens kopā pieder 32 “top!” un “mini top!” veikali Dobelē, Jelgavā, Rīgā un citur Latvijā. Savukārt sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lekon” (Lekon) ir Latvijā reģistrēta sabiedrība, un tās saimnieciskā darbība ir saistīta ar mazumtirdzniecību nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku. Lekon kopā pieder 13 “Citro” un “Eldo” veikali Rīgā, Rēzeknē, Viļānos un Kārsavā.

Tādējādi apvienošanās dalībnieki darbojas horizontāli saistītos tirgos, nodrošinot pārtikas preču, dzērienu un citu līdzīgu ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecību.

Saskaņā ar Konkurences likumu, gadījumi, kad tirdzniecības vietā līdzšinējo mazumtirdzniecības tīkla veikalu nomaina cits mazumtirdzniecības tīkls, kurš piedāvā tādu pašu vai līdzīgu sortimentu, ir uzskatāmi par uzņēmumu apvienošanos un ir paziņojami KP. Plašāks skaidrojums par konkrēto apvienošanās veidu atrodams iestādes sagatavotajās vadlīnijās.

Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem KP jāpieņem viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. Savukārt, ja lietā nepieciešama padziļināta papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz trim mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.

Tirgus dalībnieki vai citas ieinteresētās puses, kas vēlas sniegt viedokli par plānotās apvienošanās ietekmi uz konkurenci, aicināti līdz 17.05.2024. sazināties ar KP ekonomisti Sandu Blauu (sanda.blaua@kp.gov.lv) vai aizpildīt zemāk esošo anketu.