Apvienošanās Informācija presei Jaunumi

17. septembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut apvienošanos, SIA “Aibe Pārtika” un SIA “MT Latvia” iegūstot īpašumā aktīvus vai tiesības tos izmantot no SIA “Rožu nami”, SIA “Pārsa” un SIA “HRG-lux”, tostarp sešus mazumtirdzniecības veikalus Skrundā, Kuldīgas un Ventspils novados. KP nekonstatēja būtisku ietekmi konkurencei, tāpēc lēma par darījuma atļaušanu.

Apvienošanās rezultātā SIA “Aibe Pārtika” un SIA “MT Latvia” paplašināsies Kurzemes reģionā – O. Kalpaka ielā 2 un Saldus iela 7, Skrundā, “Amoli”, Ēdoles pag., “Vārpas”, Zlēku pag., “Virsaiši”, Padures pag., “Laidas”, Priedainē, Kurmāles pag. un Graudu ielā 5, Kuldīgā. Minētajās adresēs iepriekš darbojās veikalu operatori SIA “Hrg-Lux” un SIA “Pārsa”. Šajos veikalos darbību uzsākot SIA “Aibe Pārtika”, arī turpmāk veikali darbosies “AIBE” mazumtirdzniecības tīklā.

SIA “Aibe Pārtika”, SIA “Pārsa” un SIA “HRG-lux” darbību veic ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū nespecializētajos veikalos, kā arī ikdienas patēriņa preču iepirkuma tirgū. Iepriekš minētie mazumtirdzniecības veikalu operatori darbojas ar  preču zīmi „AIBE” SIA “Latvijas Neatkarīgo Tirgotāju Kooperācija” tīklā. Savukārt SIA “MT Latvia” un SIA “Rožu nami” darbību veic sava nekustamā īpašuma iznomāšanas un pārvaldīšanas tirgū.   

Tādējādi apvienošanās rezultātā ietekmētie tirgi ir ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus nespecializētajos veikalos, ikdienas patēriņa preču iepirkuma tirgus un sava nekustamā īpašuma iznomāšanas  un pārvaldīšanas tirgus Latvijā.

Izvērtējot tirgus dalībnieku sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, KP secina, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis ietekmētajos tirgos Latvijā, kuros darbojas apvienošanās dalībnieki. Tāpēc apvienošanās darījums ir atļaujams.


Lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, apvienošanās darījumiem, kas atbilst Konkurences likumā noteiktajiem kritērijiem, nepieciešama KP atļauja. Tādējādi KP nodrošina valstisku kontroli pār tirgu koncentrēšanos, lai neveidojas tādas strukturālas izmaiņas, kuru rezultātā patērētājiem ilgtermiņā tiek ierobežotas izvēles iespējas vai preces un pakalpojumi jāiegādājas par nekonkurētspējīgu cenu.