Apvienošanās Informācija presei Jaunumi

17.08.2023. Konkurences padome saņēma SIA “Fortis VM” apvienošanās ziņojumu par izšķirošas ietekmes iegūšanu pār SIA “Latvijas Pārtikas ražotājs”.

SIA “Fortis VM” (turpmāk – Fortis) ir Latvijā reģistrēta sabiedrība, kas nodarbojas ar holdingkompāniju darbību. Fortis grupas sastāvā ir vairākas sabiedrības (tai skaitā zīmola “ELVI” veikalu tīkls), kas nodarbojas ar mazumtirdzniecības veikalu darbību, sabiedrisko ēdināšanu un būvmateriālu tirdzniecību, vai minēto darbību nodrošināšanu, piemēram, nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un iznomāšanu veikalu vajadzībām.

SIA “Latvijas Pārtikas ražotājs” (turpmāk – LPR) ir Latvijā reģistrēta sabiedrība, un tās saimnieciskā darbība ir saistīta ar gatavu ēdienu ražošanu un vairumtirdzniecību pārtikas mazumtirdzniecības veikalu ķēdēm.

Tādējādi Apvienošanās dalībnieki darbojas vertikāli saistītos tirgos, Fortis meitas sabiedrībai iegādājoties gatavās pārtikas produkciju zīmola “ELVI” veikaliem, ko ražo LPR.

Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem Konkurences padomei jāpieņem viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. Savukārt, ja lietā nepieciešama padziļināta papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz trim mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.

Uzņēmumi, kas varētu sniegt būtisku un pamatotu viedokli par plānotās apvienošanās ietekmi uz tirgu un konkurenci tajā, aicināti sazināties ar Konkurences padomi.

Lai aizsargātu apvienošanās dalībnieku komercinformāciju par to darbības plāniem, Konkurences padomes mājaslapā tiek publicēta tikai pamatinformācija par apvienošanās darījumu. Plašāku informāciju par darījuma būtību var izvēlēties sniegt paši apvienošanās dalībnieki.

Uzņēmumi var iesniegt saīsināto ziņojumu par apvienošanos, ja pastāv vismaz viens no pieciem nosacījumiem.


Konkurences padomes atļauja apvienošanās darījumiem nepieciešama, ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 30 000 000 eiro un vismaz 2 apvienošanās dalībnieku apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 1 500 000 eiro.

Valstiska lielo apvienošanās darījumu kontrole nepieciešama, lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā. Tādējādi tiek saglabāts konkurences dzinējspēks, kas nepieļauj nepamatotu cenu pieaugumu, veicina izvēles un kvalitātes kāpumu, kā arī tautsaimniecības izaugsmi kopumā.

Pēc tirgus analīzes Konkurences padome atļauj darījumus, kuru rezultātā netiek būtiski samazināta konkurence. Apvienošanās var tikt atļauta arī tad, ja iespējamo kaitējumu konkurencei var novērst, paredzot apvienošanās dalībniekiem saistošus noteikumus, kas regulē to darbību tirgū. Apvienošanās, kuru rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence un apvienošanās dalībnieku piedāvātie saistošie noteikumi nenovērš negatīvās sekas konkurencei, tiek aizliegtas.

Plašāka informācija par apvienošanās kontroli Latvijā