Apvienošanās jaunumi Informācija presei

08.05.2023. Konkurences padome saņēma BaltCap Private Equity Fund III usaldusfond un BPEF III Supplementary Investment Facility usaldusfond apvienošanās ziņojumu par izšķirošās ietekmes iegūšanu pār Xpeditor plc.

BaltCap Private Equity Fund III usaldusfond un BPEF III Supplementary Investment Facility usaldusfond ir Igaunijā reģistrēti investīciju fondi, kas izveidoti ieguldījumu un investīciju pārvaldības nolūkos, veicot ieguldījumus diversificētos un strauji augošos vidēja lieluma uzņēmumos Baltijas valstīs, Somijā un Zviedrijā, finansējot to attīstību, lai sasniegtu ieguldījumu atdevi.

Xpediator plc ir Apvienotajā Karalistē reģistrēta un Londonas biržā kotēta holdinga sabiedrība, kas nodarbojas ar autopārvadājumu un kravu pārvadājumu pakalpojumiem Apvienotajā Karalistē, dažādās Eiropas Savienības valstīs, Amerikas Savienotajās Valstīs, Ķīnā utt. Mērķa sabiedrībai ir 31 meitas sabiedrības, kas sniedz kravu pārvadājumu, noliktavu, loģistikas un transporta atbalsta pakalpojumus. Latvijā saimniecisko darbību veic šādas Xpediator plc grupā ietipstošas sabiedrības: Regional Express Limited, Delamonde Bulgaria OOD, Delamonde Baltics UAB, Delamode Esotnia OÜ un Delamode Romania Srl.

Apvienošanās dalībnieku grupu uzņēmumi darbojas vertikāli saistītos tirgos, Xpediator plc grupas uzņēmumiem sniedzot transporta pakalpojumus BaltCap fondiem piederošām sabiedrībām.

Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem Konkurences padomei jāpieņem viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. Savukārt, ja lietā nepieciešama padziļināta papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz trim mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.

Uzņēmumi, kas varētu sniegt būtisku un pamatotu viedokli par plānotās apvienošanās ietekmi uz tirgu un konkurenci tajā, aicināti sazināties ar Konkurences padomi.

Lai aizsargātu apvienošanās dalībnieku komercinformāciju par to darbības plāniem, Konkurences padomes mājaslapā tiek publicēta tikai pamatinformācija par apvienošanās darījumu. Plašāku informāciju par darījuma būtību var izvēlēties sniegt paši apvienošanās dalībnieki.

Uzņēmumi var iesniegt saīsināto ziņojumu par apvienošanos, ja pastāv vismaz viens no pieciem nosacījumiem.


Konkurences padomes atļauja apvienošanās darījumiem nepieciešama, ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 30 000 000 eiro un vismaz 2 apvienošanās dalībnieku apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 1 500 000 eiro.

Valstiska lielo apvienošanās darījumu kontrole nepieciešama, lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā. Tādējādi tiek saglabāts konkurences dzinējspēks, kas nepieļauj nepamatotu cenu pieaugumu, veicina izvēles un kvalitātes kāpumu, kā arī tautsaimniecības izaugsmi kopumā.

Pēc tirgus analīzes Konkurences padome atļauj darījumus, kuru rezultātā netiek būtiski samazināta konkurence. Apvienošanās var tikt atļauta arī tad, ja iespējamo kaitējumu konkurencei var novērst, paredzot apvienošanās dalībniekiem saistošus noteikumus, kas regulē to darbību tirgū. Apvienošanās, kuru rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence un apvienošanās dalībnieku piedāvātie saistošie noteikumi nenovērš negatīvās sekas konkurencei, tiek aizliegtas.

Plašāka informācija par apvienošanās kontroli Latvijā.