Apvienošanās Informācija presei Jaunumi
Pieņemts jauns apvienošanās darījums

18.01.2021. Konkurences padome saņēma Lietuvas Republikā reģistrētu uzņēmumu UAB "RP Pharma", UAB “Litgaja” un netieši slēgtā privātā kapitāla ieguldījumu fonda profesionāliem ieguldītājiem “INVL Baltic Sea Growth Fund” apvienošanās ziņojumu par kopīgas izšķirošas ietekmes iegūšanu pār UAB “InMedica”.

Privātais investīciju fonds “INVL Baltic Sea Growth Fund”, kuru pārvalda Lietuvā reģistrēts uzņēmums UAB “INVL Asset Management”, Latvijā ir veicis ieguldījumus AS “Eco Baltia”, kuram pieder SIA “Eco Baltia grupa”. Savukārt, UAB “RP Pharma” ietilpst AS “Repharm” grupā.

Konkurences padomei apvienošanās ir paziņojama, jo SIA “Eco Baltia grupa” ietilpstošie uzņēmumi veic saimniecisko darbību Latvijā, galvenokārt nodarbojoties ar atkritumu apsaimniekošanu un ar to saistītām darbībām. Savukārt AS “Repharm” grupā ietilpst Latvijas veselības aprūpes uzņēmumi, kuri nodrošina dažāda veida veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, farmaceitisko preparātu ražošanu, mazumtirdzniecību, vairumtirdzniecību, laboratorisko izmeklējumu pakalpojumus un zobārstniecības pakalpojumus.

Konkurences padomei viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas ir jāpieņem lēmums a) par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem vai b) papildu izpētes uzsākšanu. Ja lietā nepieciešama padziļināta papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz trim mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.

Uzņēmumi, kas varētu sniegt būtisku un pamatotu viedokli par plānotās apvienošanās ietekmi uz tirgu un konkurenci tajā, aicināti sazināties ar Konkurences padomi.

Lai aizsargātu apvienošanās dalībnieku komercinformāciju par to darbības plāniem, Konkurences padomes mājaslapā tiek publicēti tikai apvienošanās darījumā iesaistīto uzņēmumu nosaukumi. Plašāku informāciju par apvienošanās darījuma būtību var izvēlēties sniegt paši apvienošanās dalībnieki.


Konkurences padomes atļauja apvienošanās darījumiem nepieciešama, ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 30 000 000 eiro un vismaz 2 apvienošanās dalībnieku apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 1 500 000 eiro katram.

Valstiska lielo apvienošanās darījumu kontrole nepieciešama, lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā. Tādējādi tiek saglabāts konkurences dzinējspēks, kas nepieļauj nepamatotu cenu pieaugumu, veicina izvēles un kvalitātes kāpumu, kā arī tautsaimniecības izaugsmi kopumā.

Pēc tirgus analīzes Konkurences padome atļauj darījumus, kuru rezultātā netiek būtiski samazināta konkurence. Apvienošanās var tikt atļauta arī tad, ja iespējamo kaitējumu konkurencei var novērst, paredzot apvienošanās dalībniekiem saistošus noteikumus, kas regulē to darbību tirgū. Apvienošanās, kuru rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence un apvienošanās dalībnieku piedāvātie saistošie noteikumi nenovērš negatīvās sekas konkurencei, tiek aizliegtas.

Plašāka informācija par apvienošanās kontroli Latvijā