Jaunumi

22.10.2015. Konkurences padome saņēmusi pilno apvienošanās ziņojumu par darījumu, kura ietvaros AS „Swedbank” pārņem to AS Danske Bank filiāles Latvijā aktīvu daļu, kas attiecas uz privātpersonu apkalpošanas biznesu, t.i., privātpersonu apkalpošanas portfeļa saistības.

AS Swedbank šobrīd ir tieša izšķiroša ietekme AS „Swedbank Atklātais Pensiju Fonds” un SIA „Swedbank Līzings”, savukārt netieša izšķiroša ietekme - SIA „Swedbank Īpašumi” un  SIA „HL Līzings”. Tikmēr Swedbank AB Latvijā ir netieša izšķiroša ietekme šādos uzņēmumos: AS „Swedbank”, AS „Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība”, AS „Swedbank P&C Insurance” Latvijas filiāle, SE „Swedbank Life Insurance” Latvijas filiāle, SIA „Ektornet Real Estate Latvia”, SIA „Ektornet Residental Latvia” un SIA „Juglas Skati.

Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem Konkurences padomei jāpieņem viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. Savukārt, ja lietā nepieciešama padziļināta papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz četriem mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.

Uzņēmumi, kas varētu sniegt būtisku un pamatotu viedokli par plānotās apvienošanās ietekmi uz tirgu un konkurenci tajā, aicināti sazināties ar Konkurences padomi.

Lai aizsargātu apvienošanās dalībnieku komercinformāciju par to darbības plāniem, Konkurences padomes mājas lapā tiek publicēti tikai apvienošanās darījumā iesaistīto uzņēmumu nosaukumi. Plašāku informāciju par apvienošanās darījuma būtību var izvēlēties sniegt paši apvienošanās dalībnieki.

Konkurences padomes atļauja apvienošanās darījumiem nepieciešama, ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā ir bijis ne mazāks par 35 572 000 eiro vai apvienošanās dalībnieku kopējā tirgus daļa konkrētajā tirgū pārsniedz 40 procentus.

Valstiska lielo apvienošanās darījumu kontrole nepieciešama, lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā. Tādējādi tiek saglabāts konkurences dzinējspēks, kas nepieļauj nepamatotu cenu pieaugumu, veicina izvēles un kvalitātes kāpumu, kā arī tautsaimniecības izaugsmi kopumā.

Pēc tirgus analīzes Konkurences padome atļauj darījumus, kuru rezultātā netiek būtiski samazināta konkurence. Apvienošanās var tikt atļauta arī tad, ja iespējamo kaitējumu konkurencei var novērst, paredzot apvienošanās dalībniekiem saistošus noteikumus, kas regulē to darbību tirgū. Apvienošanās, kuru rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence un apvienošanās dalībnieku piedāvātie saistošie noteikumi nenovērš negatīvās sekas konkurencei, tiek aizliegtas.

Plašāka informācija par apvienošanās kontroli Latvijā


AS Swedbank šobrīd ir tieša izšķiroša ietekme AS „Swedbank Atklātais Pensiju Fonds” un SIA „Swedbank Līzings”, savukārt netieša izšķiroša ietekme - SIA „Swedbank Īpašumi” un  SIA „HL Līzings”. Tikmēr Swedbank AB Latvijā ir netieša izšķiroša ietekme šādos uzņēmumos: AS „Swedbank”, AS „Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība”, AS „Swedbank P&C Insurance” Latvijas filiāle, SE „Swedbank Life Insurance” Latvijas filiāle, SIA „Ektornet Real Estate Latvia”, SIA „Ektornet Residental Latvia” un SIA „Juglas Skati.