Apvienošanās Informācija presei Jaunumi

13.01.2023 Konkurences padome saņēma AS “MAAG GRUPP” apvienošanās ziņojumu par vienpersoniskas izšķirošās ietekmes iegūšanu pār AS “HKScan Estonia”, UAB “HKScan Lietuva” un AS “HKScan Latvia”.

AS “MAAG GRUPP’’ tieši un netieši pieder vairākas komercsabiedrības, kuru galvenie komercdarbības virzieni ir piena produktu ražošana un pārdošana (Igaunijā, Latvijā), gaļas produktu un gaļas izstrādājumu ražošana un pārdošana (Igaunijā, Somijā, Polijā, Lietuvā), transporta pakalpojumi, nekustamā un intelektuālā īpašuma pārvaldīšana.

HKScan Baltijas koncernā ietilpst sekojošas sabiedrības - AS „HKScan Estonia“, UAB „HKScan Lietuva“, kā arī AS „HKScan Latvia“. Šo sabiedrību darbība ietver gaļas pārstrādi, gaļas produktu un izstrādājumu ražošanu un vairumtirdzniecību. To ražotās preces tiek tirgotas Baltijas valstīs un arī citās ES valstīs. Latvijā saimniecisko darbību veic AS „HKScan Latvia“ (gaļas pārstrāde, gaļas produktu un gaļas izstrādājumu ražošana un vairumtirdzniecība) un AS „HKScan Estonia“ (gaļas izstrādājumu vairumtirdzniecība).

Tādejādi apvienošanās dalībnieku pamatdarbība pārklājas gaļas produktu un gaļas izstrādājumu ražošana un pārdošanas tirgos.

Konkurences padomei viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas ir jāpieņem lēmums a) par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem vai b) papildu izpētes uzsākšanu. Ja lietā nepieciešama padziļināta papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz trim mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.

Uzņēmumi, kas varētu sniegt būtisku un pamatotu viedokli par plānotās apvienošanās ietekmi uz tirgu un konkurenci tajā, aicināti sazināties ar Konkurences padomi.

Lai aizsargātu apvienošanās dalībnieku komercinformāciju par to darbības plāniem, Konkurences padomes mājaslapā tiek publicēti tikai apvienošanās darījumā iesaistīto uzņēmumu nosaukumi. Plašāku informāciju par apvienošanās darījuma būtību var izvēlēties sniegt paši apvienošanās dalībnieki.


Konkurences padomes atļauja apvienošanās darījumiem nepieciešama, ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 30 000 000 eiro un vismaz 2 apvienošanās dalībnieku apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 1 500 000 eiro katram.

Valstiska lielo apvienošanās darījumu kontrole nepieciešama, lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā. Tādējādi tiek saglabāts konkurences dzinējspēks, kas nepieļauj nepamatotu cenu pieaugumu, veicina izvēles un kvalitātes kāpumu, kā arī tautsaimniecības izaugsmi kopumā.

Pēc tirgus analīzes Konkurences padome atļauj darījumus, kuru rezultātā netiek būtiski samazināta konkurence. Apvienošanās var tikt atļauta arī tad, ja iespējamo kaitējumu konkurencei var novērst, paredzot apvienošanās dalībniekiem saistošus noteikumus, kas regulē to darbību tirgū. Apvienošanās, kuru rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence un apvienošanās dalībnieku piedāvātie saistošie noteikumi nenovērš negatīvās sekas konkurencei, tiek aizliegtas.

Plašāka informācija par apvienošanās kontroli Latvijā pieejama Konkurences padomes tīkmeļvietnes sadaļā “Tirgus dalībnieku apvienošanās”.