Apvienošanās Informācija presei Jaunumi

16.11.2021. Konkurences padome saņēma AS “Dobeles dzirnavnieks” apvienošanās ziņojumu par izšķirošās ietekmes iegūšanu pār AB “Baltic mill”, vienlaicīgi iegūstot izšķirošu ietekmi vairākās Baltijā darbojošās AB “Baltic mill” meitas sabiedrībās, tajā skaitā AS “Rīgas Dzirnavnieks”.

AS “Dobeles dzirnavnieks” darbība ir saistīta ar  miltu, miltu maisījumu, makaronu, graudaugu pārslu, putraimu un citu graudaugu pārtikas produktu ražošanu un tirdzniecību, dažādu iepirkto produktu fasēšanu un tirdzniecību, dzīvnieku barības ražošanu un tirdzniecību, graudu iepirkšanu un tirdzniecību, graudu pirmapstrādes un uzglabāšanas pakalpojumu sniegšanu, transporta pakalpojumu sniegšanu.

Savukārt AS “Rīgas Dzirnavnieks” darbība ir saistīta ar produktu no graudaugiem -  miltu un pārslu u.c. produktu ražošanu un tirdzniecību klientiem un saistītajām sabiedrībām, griķu, rīsu, pākšaugu un musli iepakošanu un tirdzniecību, kā arī putru ražošanu un tirdzniecību, saistīto sabiedrību ražoto sauso maisījumu un makaronu tirdzniecību, graudu pirmapstrādes un uzglabāšanas pakalpojumu sniegšanu.

Tādējādi apvienošanās dalībnieku darbība pārklājas miltu, miltu maisījumu, makaronu, graudaugu pārslu, mannas, putru un citu graudaugu produktu ražošanā un tirdzniecībā, dažādu iepirkto produktu fasēšanā un tirdzniecībā, graudu iepirkšanā, pirmapstrādē un tirdzniecībā.

Konkurences padomei viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas ir jāpieņem lēmums a) par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem vai b) papildu izpētes uzsākšanu. Ja lietā nepieciešama padziļināta papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz četriem mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.

Uzņēmumi, kas varētu sniegt būtisku un pamatotu viedokli par plānotās apvienošanās ietekmi uz tirgu un konkurenci tajā, aicināti sazināties ar Konkurences padomi.

Lai aizsargātu apvienošanās dalībnieku komercinformāciju par to darbības plāniem, Konkurences padomes mājaslapā tiek publicēti tikai apvienošanās darījumā iesaistīto uzņēmumu nosaukumi. Plašāku informāciju par apvienošanās darījuma būtību var izvēlēties sniegt paši apvienošanās dalībnieki.


Konkurences padomes atļauja apvienošanās darījumiem nepieciešama, ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 30 000 000 eiro un vismaz 2 apvienošanās dalībnieku apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 1 500 000 eiro.

Valstiska lielo apvienošanās darījumu kontrole nepieciešama, lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā. Tādējādi tiek saglabāts konkurences dzinējspēks, kas nepieļauj nepamatotu cenu pieaugumu, veicina izvēles un kvalitātes kāpumu, kā arī tautsaimniecības izaugsmi kopumā.

Pēc tirgus analīzes Konkurences padome atļauj darījumus, kuru rezultātā netiek būtiski samazināta konkurence. Apvienošanās var tikt atļauta arī tad, ja iespējamo kaitējumu konkurencei var novērst, paredzot apvienošanās dalībniekiem saistošus noteikumus, kas regulē to darbību tirgū. Apvienošanās, kuru rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence un apvienošanās dalībnieku piedāvātie saistošie noteikumi nenovērš negatīvās sekas konkurencei, tiek aizliegtas.

Plašāka informācija par apvienošanās kontroli Latvijā pieejama Konkurences padomes tīkmeļvietnes sadaļā “Tirgus dalībnieku apvienošanās”.