Apvienošanās

15.10.2021. Konkurences padome saņēma Nordic Tyre Group AB apvienošanās ziņojumu par izšķirošās ietekmes iegūšanu pār SIA “Latakko”, UAB “Latakko”, OÜ “Latakko” un SIA “Latakko Serviscentru tīkls”.

NordicTyre Group AB ir neatkarīgs riepu vairumtirgotājs un izplatītājs, kas savu saimniecisko darbību galvenokārt veic Zviedrijā, Somijā un Norvēģijā. Nordic Tyre Group AB pieder tās dibinātājiem un tiek vadīta kopā ar investīciju fondu “Altor Fund IV”.

SIA “Latakko”, UAB “Latakko” un OÜ “Latakko” darbojas vieglo automašīnu, kravas automašīnu, lauksaimniecības tehnikas, motociklu un rūpnieciskās tehnikas rezerves riepu, kā arī disku, akumulatoru un motoreļļu importa un vairumtirdzniecības izplatīšanas jomā Latvijas, Igaunijas un Lietuvas tirgos. Sabiedrības piedāvā vairāk nekā 40 dažādu starptautisku zīmolu produkciju. Savukārt SIA “Latakko Serviscentru tīkls” darbojas rezerves riepu, motoreļļu, akumulatoru un citu dzinēja piederumu mazumtirdzniecības jomā, kā arī mehānisko transportlīdzekļu remonta pakalpojumu jomā.

Konkurences padomei viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas ir jāpieņem lēmums a) par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem vai b) papildu izpētes uzsākšanu. Ja lietā nepieciešama padziļināta papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz četriem mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.

Uzņēmumi, kas varētu sniegt būtisku un pamatotu viedokli par plānotās apvienošanās ietekmi uz tirgu un konkurenci tajā, aicināti sazināties ar Konkurences padomi.

Lai aizsargātu apvienošanās dalībnieku komercinformāciju par to darbības plāniem, Konkurences padomes mājaslapā tiek publicēti tikai apvienošanās darījumā iesaistīto uzņēmumu nosaukumi. Plašāku informāciju par apvienošanās darījuma būtību var izvēlēties sniegt paši apvienošanās dalībnieki.


Konkurences padomes atļauja apvienošanās darījumiem nepieciešama, ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 30 000 000 eiro un vismaz 2 apvienošanās dalībnieku apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 1 500 000 eiro.

Valstiska lielo apvienošanās darījumu kontrole nepieciešama, lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā. Tādējādi tiek saglabāts konkurences dzinējspēks, kas nepieļauj nepamatotu cenu pieaugumu, veicina izvēles un kvalitātes kāpumu, kā arī tautsaimniecības izaugsmi kopumā.

Pēc tirgus analīzes Konkurences padome atļauj darījumus, kuru rezultātā netiek būtiski samazināta konkurence. Apvienošanās var tikt atļauta arī tad, ja iespējamo kaitējumu konkurencei var novērst, paredzot apvienošanās dalībniekiem saistošus noteikumus, kas regulē to darbību tirgū. Apvienošanās, kuru rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence un apvienošanās dalībnieku piedāvātie saistošie noteikumi nenovērš negatīvās sekas konkurencei, tiek aizliegtas.

Plašāka informācija par apvienošanās kontroli Latvijā pieejama Konkurences padomes tīkmeļvietnes sadaļā “Tirgus dalībnieku apvienošanās”.