Apvienošanās Informācija presei Jaunumi

18.08.2021. Konkurences padome saņēma apvienošanās ziņojumu, kura rezultātā SIA “Aibe Pārtika” un SIA “MT Latvia” iegūs aktīvus – nekustamos īpašumus, kuros cita starpā ir izvietoti un darbojas mazumtirdzniecības veikali.

Apvienošanās rezultātā tās dalībnieki plāno paplašināties Kurzemes reģionā – O. Kalpaka ielā 2, Skrundā, “Amoli”, Ēdoles pag., “Vārpas”, Zlēkas pag., “Virsaiši”, Padures pag., “Laidas”, Priedainē, Kurmāles pag. un Graudu ielā 5, Kuldīgā. Minētajās adresēs iepriekš darbojās veikalu operatori SIA “Hrg-Lux” un SIA “Pārsa”. Šajos veikalos darbību uzsākot SIA “Aibe Pārtika”, arī turpmāk veikali darbosies “AIBE” mazumtirdzniecības tīklā.

SIA “Aibe Pārtika” nodarbojas ar mazumtirdzniecību nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku.

Konkurences padomei viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas ir jāpieņem lēmums a) par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem vai b) papildu izpētes uzsākšanu. Ja lietā nepieciešama padziļināta papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz trīs mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.

Uzņēmumi, kas varētu sniegt būtisku un pamatotu viedokli par plānotās apvienošanās ietekmi uz tirgu un konkurenci tajā, aicināti sazināties ar Konkurences padomi.

Lai aizsargātu apvienošanās dalībnieku komercinformāciju par to darbības plāniem, Konkurences padomes mājaslapā tiek publicēti tikai apvienošanās darījumā iesaistīto uzņēmumu nosaukumi. Plašāku informāciju par apvienošanās darījuma būtību var izvēlēties sniegt paši apvienošanās dalībnieki.

Konkurences padomes atļauja apvienošanās darījumiem nepieciešama, ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 30 000 000 eiro un vismaz 2 apvienošanās dalībnieku apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 1 500 000 eiro.

Valstiska lielo apvienošanās darījumu kontrole nepieciešama, lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā. Tādējādi tiek saglabāts konkurences dzinējspēks, kas nepieļauj nepamatotu cenu pieaugumu, veicina izvēles un kvalitātes kāpumu, kā arī tautsaimniecības izaugsmi kopumā.

Pēc tirgus analīzes Konkurences padome atļauj darījumus, kuru rezultātā netiek būtiski samazināta konkurence. Apvienošanās var tikt atļauta arī tad, ja iespējamo kaitējumu konkurencei var novērst, paredzot apvienošanās dalībniekiem saistošus noteikumus, kas regulē to darbību tirgū. Apvienošanās, kuru rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence un apvienošanās dalībnieku piedāvātie saistošie noteikumi nenovērš negatīvās sekas konkurencei, tiek aizliegtas.

Plašāka informācija par apvienošanās kontroli Latvijā