Jaunumi

11.08.2020. Konkurences padome saņēma apvienošanās ziņojumu par darījumu, ar kuru Krievijas Federācijā reģistrētā AS United Chemical Company Uralchem plāno iegūt izšķirošu ietekmi pār Krievijas Federācijā reģistrētu AS Uralkali.

AS United Chemical Company Uralchem grupas uzņēmumu darbība, galvenokārt saistīta ar, slāpekli un fosfātus saturošu un kompleksu kālija mēslojumu, un ķīmisko vielu izplatīšanu. Savukārt AS Uralkali darbība ir saistīta ar kāliju saturošu produktu jeb potaša ražošanu un eksportu, pārvaldot visu tā ražošanas ķēdi – no potaša rūdas ieguves līdz tā piegādei patērētājiem visā pasaulē. 

Konkurences padomei apvienošanās ir paziņojama, jo Latvijā ķīmisko produktu eksporta un loģistikas tirgū darbojas vairāki ar AS United Chemical Company Uralchem un AS Uralkali saistītie uzņēmumi. 

Latvijā darbojas vairāki AS United Chemical Company Uralchem grupas uzņēmumi. SIA “Uralchem Trading” pārdod un reklamē tās produktus, Trading house HaloPolymer, LLC darbojas fluorpolimēru produktu tirgū un piegādā tirgum ķīmiskos produktus, SIA “Riga fertilizer terminal” nodarbojas ar minerālmēslu pārkraušanu un īstermiņa uzglabāšanu. Tāpat Latvijā darbojas arī SIA “VENTAMONJAKS”, kura pamatdarbības veids ir amonjaka saņemšana, glabāšana, transportēšana un eksports, un URALCHEM-TRANS, LLC, kas ir specializēta loģistikas struktūrvienība grupas uzņēmumu ietvaros. AS Uralkali Latvijā pārstāv SIA “Uralkali Trading”, ar kura palīdzību tiek eksportēta AS Uralkali produkcija.  

Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem Konkurences padomei jāpieņem viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. Savukārt, ja lietā nepieciešama padziļināta papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz trim mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.

Uzņēmumi, kas varētu sniegt būtisku un pamatotu viedokli par plānotās apvienošanās ietekmi uz tirgu un konkurenci tajā, aicināti sazināties ar Konkurences padomi.

Lai aizsargātu apvienošanās dalībnieku komercinformāciju par to darbības plāniem, Konkurences padomes mājaslapā tiek publicēta tikai pamatinformācija par apvienošanās darījumu. Plašāku informāciju par darījuma būtību var izvēlēties sniegt paši apvienošanās dalībnieki.

Uzņēmumi var iesniegt saīsināto ziņojumu par apvienošanos, ja pastāv vismaz viens no pieciem nosacījumiem.

Konkurences padomes atļauja apvienošanās darījumiem nepieciešama, ja apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 30 000 000 eiro un vismaz 2 apvienošanās dalībnieku apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā Latvijas teritorijā ir bijis ne mazāks par 1 500 000 eiro.

Valstiska lielo apvienošanās darījumu kontrole nepieciešama, lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā. Tādējādi tiek saglabāts konkurences dzinējspēks, kas nepieļauj nepamatotu cenu pieaugumu, veicina izvēles un kvalitātes kāpumu, kā arī tautsaimniecības izaugsmi kopumā.

Pēc tirgus analīzes Konkurences padome atļauj darījumus, kuru rezultātā netiek būtiski samazināta konkurence. Apvienošanās var tikt atļauta arī tad, ja iespējamo kaitējumu konkurencei var novērst, paredzot apvienošanās dalībniekiem saistošus noteikumus, kas regulē to darbību tirgū. Apvienošanās, kuru rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski samazināta konkurence un apvienošanās dalībnieku piedāvātie saistošie noteikumi nenovērš negatīvās sekas konkurencei, tiek aizliegtas. 

Plašāka informācija par apvienošanās kontroli Latvijā