Apvienošanās Informācija presei

08.05.2024. Konkurences padome (KP) saņēma Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BALTIC GROUND SERVICES LV” apvienošanās ziņojumu par izšķirošas ietekmes iegūšanu pār SIA “Gulfstream Oil”.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BALTIC GROUND SERVICES LV” (BGS LV) ir Latvijā reģistrēta sabiedrība, kas nodarbojas ar JET A-1 aviācijas degvielas tirdzniecību un uzpildi Starptautiskās lidostas “Rīga” teritorijā. BGS LV saistītās sabiedrības nodarbojas ar lidmašīnu degvielas uzpildes pakalpojumiem citu valstu lidostās, kravu loģistikas pakalpojumiem, lidmašīnu remontu un apkopi, kā arī ar citām ar aviotransportu saistītām darbībām. BGS LV saistītā sabiedrība SIA “SMARTLYNX AIRLINES” nodarbojas ar “ACMI” pakalpojumu (lidmašīnu noma ar apkalpi) sniegšanu Starptautiskās lidostas “Rīga” teritorijā.

Turpretī SIA “Gulfstream Oil” ir Latvijā reģistrēta sabiedrība, un tās saimnieciskā darbības ir saistīta ar JET A-1 aviācijas degvielas tirdzniecību un uzpildi Starptautiskās lidostas “Rīga” teritorijā. Tādējādi apvienošanās ietekme pamatā notiks horizontālā tirgū – JET A-1 aviācijas degvielas tirdzniecībā un uzpildē.

Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem KP jāpieņem viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. Savukārt, ja lietā nepieciešama padziļināta papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz trim mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.

Tirgus dalībnieki vai citas ieinteresētās puses, kas vēlas sniegt viedokli par plānotās apvienošanās ietekmi uz konkurenci, aicināti līdz 31.05.2024. sazināties ar KP ekonomisti Sandu Blauu (sanda.blaua@kp.gov.lv, +371 68806488) vai aizpildīt zemāk esošo anketu.