Apvienošanās Informācija presei Jaunumi

03.11.2023. Konkurences padome saņēma “ZGI-4” AIF KS un OÜ United Partners Investments apvienošanās ziņojumu par kopīgas izšķirošas ietekmes iegūšanu pār SIA “Nordic Vehicles Group”.

Pirms iecerētās apvienošanās OÜ United Partners Investments (United Partners Investments) realizē vienpersonisku izšķirošu ietekmi pār SIA “Nordic Vehicles Group” (Nordic Vehicles Group vai mērķa sabiedrība). Pēc iecerētās apvienošanās United Partners Investments ietekmes veids mainās no vienpersoniskas uz kopīgu izšķirošu ietekmi pār Nordic Vehicles Group, kas tiek realizēta kopā ar Latvijā reģistrētu alternatīvo ieguldījumu fondu “ZGI-4” AIF KS (ZGI-4). ZGI-4 grupas sabiedrības Latvijas teritorijā nodarbojas ar bioloģisko pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošanu un tirdzniecību, kā arī ar koka izstrādājumu ražošanu.

Savukārt, Nordic Vehicles Group ir Latvijā reģistrēta sabiedrība, kas nodarbojas ar holdingkompāniju darbību. Nordic Vehicles Group grupā ietilpst vairākas sabiedrības, kuras veic savu saimniecisko darbību Latvijas teritorijā, nodarbojoties gan ar automašīnu un tehnikas tirdzniecību, gan iekārtu nomu un citām saistītām jomām.

Tādējādi apvienošanās dalībnieku darbība Latvijas teritorijā notiek dažādās tautsaimniecības nozarēs un apvienošanās rezultātā nenotiek tās pārklāšanās.

Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem Konkurences padomei jāpieņem viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. Savukārt, ja lietā nepieciešama padziļināta papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz trim mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.

Tirgus dalībnieki vai citas ieinteresētās puses, kas vēlas sniegt viedokli par plānotās apvienošanās ietekmi uz konkurenci, aicināti līdz 17.11.2023. sazināties ar KP ekonomisti Sandu Blauu (sanda.blaua@kp.gov.lv, +371 68806488) vai aizpildīt zemāk esošo anketu.