Jaunumi

Konkurences padome (KP) norāda, ka situācija ar samilzušo taksometru pakalpojumu problemātiku ir jāskata nozares līmenī, ne tikai atsevišķu teritoriju kontekstā. Lai mazinātu gadījumus, kad patērētājiem par pārvadājumiem ir jānorēķinās par nesamērīgi augstu samaksu, KP ieskatā, nepieciešams pārskatīt vispārējo taksometru darbības regulējumu, tajā skaitā iesaistot arī nozares pārstāvjus.

KP norāda, ka brīva konkurence ir vērtība, kas patērētājiem sniedz konkurētspējīgas cenas, plašu preču un pakalpojumu daudzveidību un kvalitātes izvēli. Konkurence nav vienādojama ar krāpniecību, šajā gadījumā – nesamērīgas samaksas piemērošanu par braucieniem zemas kvalitātes taksometros. Tajā pašā laikā krāpniecībai auglīga vide ir patērētāju zemais informētības līmenis par izmaiņām taksometru pakalpojumu sniegšanā, proti, maksimālo tarifu atcelšanu, kas pārvadātājiem ļauj noteikt individuālu cenu politiku par saviem pakalpojumiem, un nepietiekams taksometru un pakalpojumu sniedzēju kontroles līmenis ar sankcijām, kas efektīvi atturētu no krāpšanas darbībām.

KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: “Pašlaik situācija ir eskalējusies, ceļot trauksmi par pasažieru apkrāpšanas mēģinājumiem, saņemot pakalpojumus stratēģiskas nozīmes vietās, piemēram, lidostā. Tomēr problēma ir plašāka – nesamērīgas samaksas par taksometru pakalpojumiem var tikt piemērotas jebkurā vietā, un no taksometru pakalpojumu sniedzēju krāpnieciskām darbībām var ciest jebkurš. Nav pieļaujams, ka lēmumpieņēmēji lielu brūci aizlīmē ar mazu plāksteri, izliekoties, ka tā sadzīs un pazudīs.”

Nozares sakārtošanai KP redz vairākus risinājumus, kas pirmām kārtām jāizvērtē kopīgi ar nozares pārstāvjiem – tirgus dalībniekiem, kas ir ieinteresēti godīgas un vienlīdzīgas konkurences vides pastāvēšanā. KP ieskatā, maksimālo tarifu atcelšana bija pārsteidzīgs lēmums, jo šī kārtība nelika šķēršļus brīvai konkurencei un pārvadātājiem ļāva savstarpēji konkurēt ar cenu, vienlaikus pasargājot patērētājus no nesamērīgi augstas samaksas.

Tomēr pirms jautājuma risināšanas – atjaunot iepriekšējo kārtību vai modernizēt tarifu regulējumu – KP aicina steidzamības kārtībā pārskatīt vai ieviest taksometru pakalpojumu sniedzēju uzraudzību, stiprinot kontroli un sankcijas par krāpšanas gadījumiem, kā arī neatbilstību kvalitātei, drošībai un godīgai nodokļu nomaksai. Stingrāki kontroles mehānismi un sankcijas ar, piemēram, licences kartīšu anulēšanu, varētu būt disciplinējoši gan taksometru vadītājiem, gan kompānijām.

Vienlaikus KP norāda, ka īpašas prasības pakalpojumu sniegšanai stratēģiskas nozīmes vietās, piemēram, lidostā ir atbalstāms risinājums, taču prasībām ir jābūt objektīvi pamatotām un adekvātām, kā arī balstītām uz godīgas konkurences principiem. Tāpat šajās vietās ir jāizvairās no pārregulācijas, kas var rezultēties pakalpojumu sniegšanas monopolizēšanā un būtiskā sadārdzināšanā.

KP atgādina, ka taksometru pakalpojumu sniegšanas kārtības maiņa lidostā notika pēc Augstākās tiesas pērn pieņemtā sprieduma, kas atcēla lidostā noteiktus, ar likumu nepamatotus ierobežojumus sniegt pakalpojumus. Diemžēl jaunajā situācijā lidostas atbalsts ar pasažieriem nepieciešamo informāciju, lai tos pasargātu no krāpšanas riskiem, ilgstoši nav bijis pietiekams.