Jaunumi

31.oktobrī Rīgā norisinājās konference „Konkurence un vienošanās: kas jāzina uzņēmumam”, ko organizēja Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar Konkurences padomi (KP), lai sniegtu uzņēmējiem praktisku atbalstu un zināšanas, konkurējot un arī sadarbojoties atbilstoši konkurences tiesībām.

Konferenci ar uzrunu klātesošajiem atklāja LDDK ģenerāldirektore Līga Menģelsone un KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama. Ievada referātu sniedza Stokholmas ekonomikas augstskolas Rīgā rektors profesors Anderss Pālzovs, skaidrojot ciešo saistību starp konkurenci, konkurētspēju un nācijas labklājību. Savā runā A.Pālzovs uzsvēra nepieciešamību nodrošināt spēcīgu konkurences regulējumu un pietiekamus resursus Konkurences padomes darbam, jo vien tādējādi valstī var nodrošināt, ka uzņēmumi darbojas godīgi, neļaujot labumu negodīgā veidā gūt neefektīviem, stagnējošiem tirgus dalībniekiem.

Tālākā konferences norise bija veidota trīs tematiskās sadaļās, no kurām pirmā bija veltīta riskiem, kas saistīti ar uzņēmumu vienošanos, un jo īpaši – iespējām, ko paver atļautās sadarbības formas. Konferences otrajā daļā tika aplūkoti jautājumiem, kas uzņēmuma rodas situācijā, ja tam vai konkurences uzraugiem rodas aizdomas par pārkāpumu. Savukārt noslēdzošajā daļā tika pārrunātas iespējas aizsargāt savu uzņēmumu no pārkāpumu riska, ieviešot konkurences tiesību korporatīvās atbilstības programmu.

Konferences lektoru vidū bija gan juridisko biroju, gan uzņēmumu un to asociāciju pārstāvji, gan Konkurences padomes eksperti.

Konferences noslēdzošajā daļā klātesošajiem bija iespēja dzirdēt ANO tirdzniecības un attīstības konferences Konkurences un patērētāju tiesību daļas vadītāja Hasana Kakaijas (Hassan Qaqaya) prezentāciju par uzņēmumu pieredzi, veidojot konkurences tiesību korporatīvās atbilstības programmas. Skaidrojot praktiskus atbilstību programmu ieviešanas aspektus, H.Kakaija uzsvēra konkurences tiesību arvien lielāko lomu laikā, kad uzņēmumi darbojas pārrobežu vidē. Informējot un izglītojot darbiniekus, uzņēmums var pasargāt sevi no iesaistīšanās pārkāpumā un tādējādi arī no iespējamajām bargajām sankcijām, atsevišķās valstīs – arī no kriminālatbildības, kas paredzēta par dalību kartelī.