Jaunumi

11.jūlijā Ženēvā darbu beidza ikgadējā ANO Tirdzniecības un attīstības konferences (UNCTAD) organizētā starpvaldību konkurences tiesību un politikas ekspertu (IGE) darba grupas daudzdienu 14. sesija.

IGE 14. sesijā laikā no 8. līdz 10.jūlijam tika aplūkoti tādi jautājumi kā patērētāju ieguvums no konkurences politikas un konkurences iestāžu pieredze, ar efektīvām komunikācijas stratēģijām nodrošinot patērētāju izpratni par šiem ieguvumiem un līdz ar to par konkurences pārkāpumu nepieļaujamību. Sesijas dalībnieki diskutēja par nepieciešamību pēc lielākas konkurences iestāžu neformālās sadarbības, lai efektīvāk atklātu pārkāpumus, kā arī par konkurences veicināšanas aizvien lielāko lomu līdztekus pārkāpumu atklāšanai un vainīgo sodīšanai. Īpaša uzmanība tika pievērsta konkurences iestāžu neatkarībai un atbildībai, uzsverot, ka neatkarība ir būtisks priekšnoteikums, lai iestādes varētu veikt savus uzdevumus patiesi efektīvi un objektīvi, atbilstoši un ekonomisko procesu attīstībai un neietekmējoties no kādām vēlmēm un interesēm.

Sesijas dalībnieki, kopumā vairāk nekā 300 pārstāvji no pasaules valstīm, kur pastāv konkurences politika, vienojās arī par turpmāk IGE ietvaros veicamajiem uzdevumiem. Nākamā IGE konference notiks 2015.gadā un kā būtiskākais jautājums tajā tiks vērtēta konkurences politikas ietekme uz ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsme.

Starpvaldību konkurences tiesību un politikas ekspertu darba grupa ir pastāvīga organizācija, ko ANO Ģenerālā Asambleja izveidojusi 1980.gadā, lai veicinātu un uzraudzītu konkurences likumdošanas un konkurences politikas ieviešanu ANO valstīs. Reizi gadā IGE organizē plašu daudzdienu konferenci, kurā vadošie pasaules pētnieki, valdību pārstāvji un konkurences eksperti analizē konkurences politikas attīstības tendences, vērtē tās ieviešanas un pilnveidošanas aspektus dažādās pasaules valstīs, kā arī vienojas par turpmākajiem uzdevumiem, lai efektivizētu pret konkurenci vērstu pārkāpumu novēršanu.

Pirmo reizi IGE pastāvēšanas laikā šīs ikgadējās reprezentatīvās daudzdienu konferences vadība bija uzticēta pārstāvim no jaunajām ES dalībvalstīm - Latvijas Konkurences padomes (KP)  priekšsēdētājai Skaidrītei Ābramai.

Informācija UNCTAD interneta vietnē