Jaunumi

No šī gada 25. līdz 27. martam Berlīnē norisinājās starptautiska konkurences politikai veltīta konference, ko reizi divos gados organizē Vācijas konkurences uzraudzības iestāde. Konferencē tradicionāli tiekas pasaules vadošie konkurences tiesību eksperti, lai dalītos zināšanās un pieredzē.

Latvijas Konkurences padomi konferencē pārstāvēja tās priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama, kas uzrunāja klātesošos konferences pirmās dienas darba grupās, kas bija veltītas tieši jaunu konkurences iestāžu darbam un tajās tika aplūkoti jautājumi par iestādes darba caurskatāmību un taisnīgumu, kā arī par apvienošanās uzraudzības praktiskajiem aspektiem. S.Ābrama konferences ietvaros dalījās Latvijas veiksmīgajā pieredzē, īsā laikā izveidojot spēcīgu un efektīvu konkurences uzraudzību un nodrošinot tiesisku, atklātu un caurskatāmu darbību.

Konferences pārējās divas dienas bija veltītas tādiem būtiskiem jautājumiem kā valsts uzņēmumu darbība tirgos, efektīvu sankciju piemērošana karteļu lietās, starptautisku uzņēmumu apvienošanās izvērtēšana un citi.

Plašāka informācija par pasākuma dalībniekiem un darba kārtību pieejama konferences mājas lapā.