Jaunumi

Šodien, 20. jūnijā, Konkurences padomē viesojas starptautiski plaši pazīstamais Melburnas universitātes profesors, bijušais ANO Tirdzniecības un attīstības konferences (UNCTAD) Konkurences un patērētāju tiesību spārna vadītājs prof.  Hasans Kakaija (Hassan Qaqaya).

Tikšanās laikā Konkurences padomes pārstāvji ar prof. H. Kakaiju pārrunāja globālās konkurences tiesību aktualitātes, tajā skaitā konkurences un patērētāju tiesību mijiedarbību, kas nodrošina ieguvumus gan godīgas konkurences principu stiprināšanai, gan patērētājiem.

Prof. H. Kakaija ieņēma ANO Tirdzniecības un attīstības konferences Konkurences un patērētāju tiesību spārna vadītāja amatu no 2006. līdz 2015. gadam, tomēr konferencē darbojas jau kopš 1981. gada. Savas karjeras laikā ir sniedzis atbalstu 60 pasaules valstu konkurences un patērētāju tiesību regulējuma izstrādē un ieviešanā, uzraugošo iestāžu izveidē un darbinieku apmācībā. Viņš ir autors daudziem starptautiski atzītiem pētījumiem un rakstiem par konkurences politiku. Latvijas vizītes laikā prof. Kakaija uzstājās arī Rīgas Juridiskās augstskolas rīkotā konferencē, kas veltīta patērētāju aizsardzībai.