Jaunumi

8. jūlijā Konkurences padome (KP) uzņēma deviņus Bosnijas un Hercegovinas konkurenci uzraugošās iestādes delegātus. Vizītes laikā KP pārstāvji ārvalstu delegātus iepazīstināja ar Latvijas konkurences tiesībām un to piemērošanu praksē publisko iepirkumu jomā.

Pieredzes apmaiņa starp valstu konkurences iestādēm ir būtiska, lai pilnveidotu nacionālās konkurences tiesības, tādējādi tirgus dalībniekiem nodrošinot vienlīdzīgas iespējas darboties brīvas un godīgas konkurences apstākļos. Ņemot vērā Latvijas veiksmīgo pieredzi konkurences tiesību izveidē un to efektīvā piemērošanā, KP nodeva savu pieredzi Bosnijas un Hercegovinas konkurenci uzraugošās iestādes pārstāvjiem.

2008. gadā Bosnija un Hercegovina parakstīja Stabilizācijas un asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību (ES), Latvija to ratificēja 2009. gada 29. oktobrī. Pašlaik Bosnija un Hercegovina ir ES potenciālā kandidātvalsts.