Apvienošanās Informācija presei

27.05.2024. Konkurences padome (KP) saņēma SIA Baltic Gas Solutions apvienošanās ziņojumu par izšķirošas ietekmes iegūšanu pār SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”.

SIA Baltic Gas Solutions ir jaundibināts uzņēmums, kas dibināts speciāli šīs apvienošanās vajadzībām. SIA Baltic Gas Solutions ietilpst AVH Grupp AS uzņēmumu grupā (AVH grupa), kura savu komercdarbību pamatā veic Igaunijā. AVH grupas uzņēmumi darbojas plašā uzņēmējdarbības spektrā, bet galvenokārt četrās uzņēmējdarbības jomās: enerģētika, nekustamais īpašums, metāli, izdevējdarbība.

AVH grupa 2023. gadā ir veikusi komercdarbību arī Latvijā, galvenokārt darbojoties dabasgāzes vairumtirdzniecības tirgū un piedāvājot gala lietotājiem iegādāties elektroenerģiju, kā arī ar to saistītos risinājumus, piemēram, sniedzot elektroauto uzlādes pakalpojumus. Jānorāda, ka AVH grupas klātbūtne Latvijā ir nebūtiska. AVH grupas sabiedrības ir veikušas atsevišķus sašķidrinātās naftas gāzes pārdošanas darījumus, taču to apjoms ir niecīgs.

Savukārt, SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE” pamatdarbība ir sašķidrinātās naftas gāzes vairumtirdzniecība un tās produktu mazumtirdzniecība. Tā ir sabiedrība, kam pieder sašķidrinātās naftas gāzes uzpildes staciju tīkls Latvijā un sašķidrinātās gāzes iepildīšanas un uzglabāšanas bāzes Rīgā, Valmierā, Ventspilī un Daugavpilī.

Apvienošanās dalībnieku darbība Latvijas teritorijā pārklājas sašķidrinātās naftas gāzes vairumtirdzniecības tirgū.

Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem KP jāpieņem viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. Savukārt, ja lietā nepieciešama padziļināta papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz trim mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.

Tirgus dalībnieki vai citas ieinteresētās puses, kas vēlas sniegt viedokli par plānotās apvienošanās ietekmi uz konkurenci, aicināti līdz 2024. gada 16. jūnijam sniegt viedokli, nosūtot to Konkurences padomes vecākajai ekspertei Vitai Ozerei (vita.ozere@kp.gov.lv) vai aizpildīt KP mājaslapā publiskā viedokļa anketu.

Plašāka informācija par konkrēto apvienošanos un apvienošanās kontroli Latvijā.