Apvienošanās Informācija presei Jaunumi

22.02.2024. Konkurences padome (KP) saņēma Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KRONOSPAN Riga” apvienošanās ziņojumu par izšķirošas ietekmes iegūšanu pār Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KS Terminal”.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KRONOSPAN Riga” (Kronospan) ir Latvijā reģistrēta sabiedrība, kas nodarbojas ar dažādu kokskaidu plātņu un saistītu produktu ražošanu un izplatīšanu. Kronospan grupā ir liels skaits sabiedrību, kas darbojas visā pasaulē, un tas ir viens no vadošajiem koka plātņu ražotājiem ar 39 rūpnīcām visā pasaulē.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KS Terminal” (KS Terminal) ir Latvijā reģistrēta sabiedrība, un tās saimnieciskā darbība ir saistīta ar dažādu beramkravu un ģenerālkravu pārkraušanas pakalpojumu sniegšanu Rīgas Brīvostas teritorijā Krievu salā. KS Terminal kravu pārkraušanas pakalpojuma ietvaros tiek sniegti stividora pakalpojumi, ekspedīcijas pakalpojumi un noliktavas pakalpojumi īslaicīgai kravu uzglabāšanai.

Apvienošanās dalībnieku darbība pārklājas vertikāli saistītos tirgos, uzņēmumam KS Terminal nodrošinot uzņēmumam Kronospan izejmateriālu piegādi un gatavās produkcijas eksportu.

Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem KP jāpieņem viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. Savukārt, ja lietā nepieciešama padziļināta papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz trim mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.

Tirgus dalībnieki vai citas ieinteresētās puses, kas vēlas sniegt viedokli par plānotās apvienošanās ietekmi uz konkurenci, aicināti līdz 2024. gada 8. martam sniegt viedokli, nosūtot to Konkurences padomes ekonomistei Sandai Blauai (sanda.blaua@kp.gov.lv) vai aizpildīt zemāk esošo elektronisko anketu par apvienošanos.