Jaunumi

Šī gada 30.maijā Latvijas Konkurences padomē viesojās Londonas Karaliskās koledžas emeritētais profesors Ričards Višs (Richard Whish) QC (Hon).

Pasaulē augstu novērtētais konkurences tiesību speciālists tikās ar Konkurences padomes locekļiem un pārrunāja konkurences tiesību efektīvas piemērošanas jautājumus, aplūkojot kriminālatbildības praksi citu valstu jurisdikcijās, lietu prioritizāciju konkurences iestādēs, kā arī nepieciešamību nodrošināt pilnīgu konkurences iestādes neatkarību, jo tikai šāda iestāde var izpelnīties sabiedrības uzticību un darboties patiesi objektīvi.

Attēlā: KP loceklis J.Račko, KP loceklis Dz.Striks, emeritētais profesors R.Višs QC (Hon), KP priekšsēdētāja S.Ābrama

Emeritētais profesors Ričards Višs apmeklēja Latviju, lai sniegtu Latvijas tiesību institūta organizētu Eiropas Savienības konkurences tiesību vieslekciju „Tirgus varas nozīme Eiropas Savienības konkurences tiesību piemērošanā un kā to izmērīt”. Lekcijas ietvaros profesors pārrunāja tirgus varas, konkrētā tirgus un pārkāpuma mērķa un seku konceptu problemātiku Eiropas un pasaules konkurences tiesībās.