Tirgus uzraudzība

Izvērtējot saasināto situāciju pārtikas sektorā un pieaugošās mazumtirdzniecības cenas, Konkurences padome (KP) noslēgusi olu, zivju, piena, gaļas, graudu un maizes produktu tirgus uzraudzības II daļas pētījumu par graudu un maizes produktu tirgu. Atsevišķu maizes un graudu produktu (rudzu maizei, baltmaizei, kviešu miltiem, spageti makaroniem un griķiem) ražošanas un tirdzniecības posmos cenu pārnesē no viena posma uz nākamo konstatētas nepilnības – cenu izmaiņas notikušas novēloti vai neproporcionāli. Vienlaikus KP tirgus uzraudzībā secināja, ka mazumtirdzniecības piegādes ķēdes posmā  Latvijā saražotām precēm periodiski tiek piemērots lielāks uzcenojums nekā ārpus Latvijas ražotām precēm. KP aicinājusi mazumtirgotājus būt vērīgiem un nepārkāpt Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā  noteikto godīgu tirdzniecības praksi pret saviem piegādātājiem.

Cenošana Latvijā un ārpus Latvijas ražotiem produktiem

KP konstatējusi, ka maizes un graudu produktu grupā vairākām Latvijā saražotām precēm mazumtirdzniecības piegādes ķēdes posmā tiek piemērota atšķirīga cenošanas politika nekā ārpus Latvijas saražotām precēm. Piemēram, Latvijā saražotiem kviešu miltiem to vidējais uzcenojums ir bijis lielāks nekā ārpus Latvijas saražotiem miltiem. Arī Latvijā ražotie griķi vidēji tika cenota dārgāk nekā ārpus Latvijas ražotie griķi. Savukārt Latvijā saražota rudzu maize no 2022. gada februāra līdz novembrim tika cenota lētāk nekā ārpus Latvijas ražota rudzu maize, taču jau pēc 2022. gada decembra mazumtirgotāju posmā Latvijā saražota rudzu maize tika cenota dārgāk nekā ārpus Latvijas ražota rudzu maize.

Taču atsevišķām maizes un graudu produktu precēm tieši Latvijā ražotām precēm mazumtirgotāju posmā cenas ir bijušas zemākas nekā ārpus Latvijas ražotām precēm. Baltmaize, kas tiek ražota Latvijā, vidēji tika cenota par 21% lētāk nekā ārpus Latvijas ražota baltmaize. Līdzīgu situāciju KP konstatējusi arī Latvijā ražotiem spageti makaroniem mazumtirdzniecības piegādes ķēdes posmā, proti, Latvijā ražotie spageti makaroni tika cenoti lētāk nekā ārpus Latvijas ražotie.

Mazumtirgotāju pašzīmola un neatkarīgu ražotāju preču cenošana

KP konstatēja, ka maizes un graudu produktu grupas precēm, t. i., kviešu miltiem, griķiem, spageti makaroniem un maizei, ja ražotājs tās saražojis pēc mazumtirgotāja pasūtījuma kā tīkla privātā zīmola preci, tiek piemērota zemāka iepirkuma cena.

Nereti piegādātājs ražo gan mazumtirgotāja privātās preču zīmes preces, gan vienlaikus ražotāja neatkarīgā zīmolu preces, kas pēc sastāva ir identiskas. Ražošanas izmaksas šādām precēm ir identiskas, taču to iepirkuma cenas būtiski atšķiras. Tieši ražošanas posmā produkts  veido visas ražošanas, iepakojuma un pārējās izmaksas, turpretī mazumtirdzniecības posmā tiek nodrošināta pārdošana, kur  veidojas ar to saistītās izmaksas. Taču KP konstatēja, ka arvien lielāks uzcenojuma īpatsvars veidojas tieši mazumtirdzniecības posmā. Tādējādi mazumtirgotāju godīgai tirdzniecības praksei un  labticības un godprātības ievērošanai darījumos veidojas aizvien lielāka nozīme, ņemot vērā, ka šis piegādes ķēdes posms kļūst arvien ietekmīgāks.

Līdz ar to mazumtirgotājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, lai tie pret saviem piegādātājiem situācijās, kad viens un tas pats piegādātājs ražo gan sava neatkarīgā zīmola preces, gan arī pašzīmola preces, kas turklāt pēc sastāva ir identiskas, izturētos atbilstoši godīgai tirdzniecības praksei un neveiktu Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā  noteiktās aizliegtās darbībās vai darbības, kas neatbilst prasībām par labticību un godprātību darījumos.


UZZIŅAI:

Graudu un maizes produktu tirgus uzraudzība ir daļa no KP 2023. gada pavasarī uzsāktās visaptverošās tirgus uzraudzības olu, zivju, piena, gaļas, graudu un maizes produktu tirgū. Pētījums aptver laika periodu no 2021. gada janvāra līdz 2023. gada maijam. KP vērtēja piegādātāju un mazumtirgotāju sadarbību, kā arī vērtēja cenu izmaiņu korelāciju piegādes ķēdes posmos un mazumtirdzniecības cenu mainību. Kopā tika pieprasīti dati no 28 mazumtirgotājiem un 40 ražotājiem/piegādātājiem no Latvijas un ārpus Latvijas. Kopā izanalizēti vairāk nekā 100 000 pirmajā kārtā iegūtie dati un vairāk nekā 70 000 otrajā kārtā iegūtie dati.

Olu, zivju, piena, gaļas, graudu un maizes produktu tirgus uzraudzības I daļas pētījumu par piena produktu tirgu ŠEIT. Kopsavilkums ŠEIT.