Jaunumi

Šodien, 3.septembrī, Konkurences padome tikās ar Latvijas Komercbanku asociāciju, lai pārrunātu asociācijas darbības principus konkurences tiesību kontekstā, kā arī konkurences situāciju komercbanku pakalpojumu tirgū.

Tikšanās laikā īpaša uzmanība tika veltīta diskusijai par tādas informāciju apjomu un raksturu, ar kuru asociācijas ietvaros drīkst apmainīties tās biedri - konkurējoši uzņēmumi.

Līdzdalība asociācijā ir nozares uzņēmumu iespēja veicināt nozares attīstību un aizstāvēt tās intereses, tomēr asociācija kā konkurējošu uzņēmumu tikšanās platforma paaugstina konkurences tiesību pārkāpumu riskus. Lai šādus riskus pēc iespējas mazinātu, Konkurences padome regulāri tiekas ar nozaru un profesionālajām asociācijām, skaidrojot tām Konkurences likumā paredzētos noteikumus, kas attiecas uz informācijas apmaiņu starp uzņēmumiem un pieļaujamās sadarbības robežām.

Savukārt asociācijas, tiekoties ar Konkurences padomi, var iestādi informēt par nozarē pastāvošām konkurences deformācijām, un aicināt rast risinājumu to novēršanai.