Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir izstrādājusi un pieņēmusi Mutvārdu uzklausīšanas procedūras vadlīnijas par iespēju uzņēmumiem paust viedokli par KP rīcībā esošajiem pārkāpuma lietas materiāliem, pirms iestāde pieņēmusi gala lēmumu. 

Mutvārdu uzklausīšana, kas tiek īstenota pēdējā pārkāpuma izmeklēšanas stadijā, uzņēmumiem nav obligāts pienākums, bet gan papildu iespēja mutvārdos paust savu viedokli un argumentus par lietā iegūtajiem faktiem. Turklāt tā ir iespēja uzdot jautājumus gan citiem pārkāpuma lietā iesaistītajiem uzņēmumiem, gan arī KP lietas izmeklēšanas veicējiem.

Līdz šim nav precizēta konkrēta forma, kādā veidā uzņēmumam jāpauž viedoklis par KP iegūtajiem faktiem, tāpēc iestāde galvenokārt īstenoja rakstveida uzklausīšanas praksi. Tomēr pēc vairāku uzņēmumu lūguma iestādei viedokli uzklausīt mutvārdos, KP vairākkārt īstenoja tieši šādu procedūru un secināja, ka tā ir nozīmīga, lai vēl pilnvērtīgāk identificētu un izzinātu lietas apstākļus objektīvai lēmumu pieņemšanai.

Mutvārdu uzklausīšana neaizstāj līdzšinējo praksi, kad uzņēmums KP iesniedz rakstisku papildu informāciju, viedokli un argumentus, atbildot uz KP paziņojumu un uzaicinājumu iepazīties ar lietā esošajiem pierādījumiem un viedokļa izteikšanu. 

Mutvārdu uzklausīšanas procedūras vadlīnijas