Jaunumi

Konkurences padome (KP) 2015. gadā turpinās pildīt savus pamatuzdevumus, kas ir nesaudzīga vēršanās pret smagākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem, aktīva konkurences kultūras veicināšana sabiedrībā, ilgtermiņā samazinot konkurences pārkāpumu iespējamību, kā arī iestādes rīcībspējas stiprināšana.

Šogad KP aktīvi pievērsīsies Latvijas konkurences kultūras veicināšanai, īpaši aicinot uzņēmējus līdzdarboties konkurences vides uzlabošanā un informēt KP par  konkurences pārkāpumiem, izmantojot gan iecietības programmas sniegtās iespējas, gan anonīmās ziņošanas iespējas. Tāpat, lai ilgtermiņā preventīvi mazinātu konkurences pārkāpumu skaitu, KP par konkurences tiesībām izglītos topošos un jau pieredzējušos uzņēmējus, konsultēs publiskās personas, kuras, iesaistoties uzņēmējdarbībā, var deformēt tirgu, kā arī sabiedrības vidū veicinās kopējo izpratni par patērētāju ieguvumiem no veselīgas konkurences.

Atbilstoši pērn izstrādātājai Lietu prioritizācijas stratēģijai KP izmeklēšanas darbības šogad un arī turpmāk pirmām kārtām vērsīs uz būtiskākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem, kas ietekmē lielāko daļu sabiedrības. Tikmēr iespējamus konkurences kropļojumus ar mazāk būtisku ietekmi uz tirgu KP novērsīs, izmantojot metodes, kas nav tik resursu ietilpīgas, piemēram, brīdināšana un mediācija.

Lai gūtu padziļinātu izpratni par tirgu un spētu novērst iespējamos konkurences tiesību pārkāpumus, KP 2015. gadā turpinās aizvadītajā gadā iesāktās, kā arī uzsāks jaunas tirgus uzraudzības, kas aptvers tādus tirgus un sektorus, kuri ir būtiski un aktuāli ikvienam Latvijas patērētājam: pārtikas un citu patēriņa preču ražošana un izplatīšana, mazumtirdzniecība, telekomunikāciju pakalpojumi, medicīnas un farmācijas pakalpojumu nodrošināšana, finanšu pakalpojumi, elektroenerģijas pakalpojumi, apbedīšanas pakalpojumi, atkritumu apsaimniekošana u.c.

Vienlaikus KP izstrādās praktiskus un informatīvus dokumentus tirgus dalībniekiem, piemēram, apvienošanās vadlīnijas, mutiskās uzklausīšanas vadlīnijas, vadlīnijas izlīguma un administratīvā līguma noslēgšanai, kā arī konkurences novērtēšanas vadlīnijas – ieteikumus valsts un pašvaldību institūcijām normatīvo aktu izstrādē un lēmumu pieņemšanā, kas var ietekmēt konkurenci. “Par šiem dokumentiem diskutēsim KP rīkotajos forumos un apspriedēs ar tirgus dalībniekiem, advokātiem un citiem juridiskās palīdzības sniedzējiem, lai KP uzsāktās vai plānotās darbības sabiedrībai būtu paredzamas, skaidras un saprotamas,” norāda KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama.

Visbeidzot, KP kā vienu no svarīgākajiem 2015. gada pirmā pusgada darbiem min gatavošanos Eiropas Konkurences dienai maijā. Šo konferenci tradicionāli rīko Eiropas Savienības Padomē prezidējošās valsts konkurences iestāde, un tajā augsta līmeņa starptautiski konkurences tiesību teorētiķi un praktiķi diskutē  par konkurences politikai aktuāliem jautājumiem, pulcinot plašu konkurences tiesību piemērošanā ieinteresēto dalībnieku loku.

Plašāk par KP 2015. gada darba aktualitātēm