Jaunumi

29.aprīlī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu sodīt Rīgas brīvostas pārvaldi par ļaunprātīgu dominējošā stāvokļa izmantošanu, ierobežojot konkurējoša velkoņu pakalpojumu sniedzēja AS „PKL Flote" darbību brīvostas teritorijā. Rīgas brīvostas pārvaldei piemērots naudas sods 105 000 latu apmērā.

Lietas izpētes gaitā KP konstatēja, ka Rīgas brīvostas pārvalde nepamatoti liegusi AS „PKL Flote" iespēju uzsākt velkoņa pakalpojumu sniegšanu ar velkoni, kurš iepriekš pakalpojumus Rīgas brīvostā nesniedza, tādējādi nepieļaujot konkurences spiediena palielināšanos, ko ar papildu velkoni varētu radīt AS „PKL Flote".

Vienlaikus Rīgas brīvostas pārvalde nepamatoti liegusi vai ierobežojusi kuģu iespēju izvēlēties velkoņu pakalpojumu sniedzēju, četros gadījumos pilnībā un desmit gadījumos daļēji* rīkojoties pretēji kuģa izvēlei par labu AS „PKL Flote" velkoņiem un kuģiem nepieciešamos pakalpojumus veicot ar saviem velkoņiem. Tādējādi Rīgas brīvostas pārvalde guvusi personīgu labumu (maksu par velkoņa pakalpojumu sniegšanu) un radījusi kaitējumu AS „PKL Flote" gan atrautās peļņas veidā, gan radot draudus zaudēt klientus. Šāda Rīgas brīvostas pārvaldes darbība, iespējams, rada zaudējumus arī kuģu īpašniekiem/aģentējošām sabiedrībām situācijās, kad, liedzot AS „PKL Flote" sniegt velkoņa pakalpojumus, tie bijuši spiesti par attiecīgo pakalpojumu maksāt vairāk.

Iespēju ļaunprātīgi izmantot savu tirgus varu Rīgas brīvostas pārvalde nodrošinājusi arī, neizveidojot taisnīgu, uz objektīviem un nediskriminējošiem nosacījumiem balstītu sadali starp velkoņu pakalpojumu sniedzējiem par to kuģu apkalpošanu, kuri nav norādījuši konkrētu pakalpojuma sniedzēju. Nepastāvot iepriekš definētai sistēmai, šādās situācijās nav iespējama arī vienlīdzīga konkurence starp pakalpojumu sniedzējiem.

Par konkurences ierobežošanu velkoņu pakalpojumu tirgū Rīgas brīvostas pārvalde sodīta jau iepriekš. Pirmo reizi pārkāpumus Rīgas brīvostas pārvaldes darbībās KP konstatēja 2009.gada martā. Toreiz pēc savu velkoņu iegādes un līdz ar to ekonomiskās darbības uzsākšanas konkrētajā tirgū Rīgas brīvostas pārvalde, bez objektīvi attaisnojoša iemesla mainot sadarbības nosacījumus, radīja sev nepamatotas priekšrocības attiecībā pret otru velkoņa pakalpojumu sniedzēju, t.i., AS „PKL Flote". Savukārt 2010.gada aprīlī Rīgas Brīvostas pārvaldei tika piemērots naudas sods par 2009.gada lēmumā piemēroto tiesisko pienākumu nepildīšanu (četri no sešiem piemērotajiem pienākumiem nebija izpildīti, bet divi tika izpildīti novēloti).

KP lēmumi pilnā apmērā pieejami iestādes interneta vietnē:
29.04.2011.
29.04.2010.
24.03.2009.

* Ja bijuši nepieciešami vairāki velkoņi, lai arī AS „PKL Flote" varēja nodrošināt nepieciešamo velkoņu skaitu, Rīgas brīvostas pārvalde darbu veikšanai nominējusi gan AS „PKL Flote", gan savus velkoņus, lai arī kuģis kā pakalpojumu sniedzēju izvēlējies AS „PKL Flote"