Jaunumi

Konkurences padome (KP) pērnā gada nogalē pieņēma lēmumu sodīt uzņēmumu SIA “Interlux” par likumīgo prasību nepildīšanu KP veiktās izmeklēšanas laikā. Par informācijas neatgriezenisku dzēšanu, kavējot lietas izmeklēšanu, KP uzņēmumam piemēroja naudas sodu 13 175,30 eiro apmērā.

Lai iegūtu nepieciešamo informāciju un pierādījumus par iespējamu aizliegtu vienošanos iepirkumā par medicīnas tehnikas piegādi, KP veica izmeklēšanas darbības uzņēmuma SIA “Interlux” telpās. Darbinieku datoru apskates laikā tika atklāts, ka uz uzņēmuma servera iespējams atrodas konkurējoša uzņēmuma iepirkuma dokumentācija.

Uzsākot informācijas kopēšanu, KP konstatēja, ka izmeklēšanas laikā informācija ir dzēsta. Rezultātā KP nespēja iegūt pilnīgu informāciju, kas nepieciešama apstākļu objektīvai noskaidrošanai un pierādījumu izvērtēšanai par iespējamu aizliegtu vienošanos.

KP Izpildinstitūcijas vadītājs Māris Spička: “Karteļa vienošanās to slēptā rakstura dēļ ir grūti atklājamas pārkāpums, tādēļ ik katra pretdarbība, jo īpaši, pierādījumu iznīcināšana, ir ļoti smags procesuāls pārkāpums. SIA “Interlux” rīcības rezultātā KP tika liegts objektīvi pārbaudīt informāciju, iespējamus pierādījumus, tādējādi kavējot lietas izmeklēšanu.”

Ņemot vērā konstatētos faktus un pārkāpuma smagumu, kā arī to, ka uzņēmuma vadība ir izteikusi nožēlu par pieļauto procesuālo pārkāpumu un apņēmusies izstrādāt iekšējai lietošanai korporatīvās konkurences tiesību ievērošanas programmu, uzņēmumam tika piemērots sods 13 175,30 eiro apmērā. Noteikto naudas sodu 45 dienu laikā ir jāieskaita valsts budžetā.

KP atgādina, ka uzņēmumu pienākums ir sniegt KP pieprasīto informāciju, tajā skaitā komercinformāciju, kā arī ziņot par citiem faktiem, kas tiem ir zināmi un konkrētajā lietā varētu būt būtiski.

Saskaņā ar Konkurences likumu par informācijas nesniegšanu un KP likumīgo prasību nepildīšanu ir paredzēta atbildība – sods par šādiem pārkāpumiem tiek noteikts līdz 1 % apmēram no uzņēmuma vai uzņēmumu apvienības pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma.