Jaunumi

24.maijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu par aizliegtu vienošanos sodīt būvniecības uzņēmumus SIA „Broveks” un SIA „Abama Holding”, kas apmainījušies ar informāciju par dalību publiskā iepirkumā, tādējādi likvidējot savstarpējo konkurenci un maldinot iepirkuma rīkotāju.

Pārbaudot Ārlietu ministrijas iesniegumu par sakritībām divu pretendentu, SIA „Broveks” un SIA „Abama Holding”, piedāvājumos remontdarbu iepirkumam Latvijas vēstniecībai Itālijā, KP konstatēja, ka abu uzņēmumu piedāvājumus sagatavojis viens cilvēks – SIA „Broveks” valdes priekšsēdētājs. Piedāvājumi bija līdzīgi noformēti, ar vienādām gramatikas kļūdām.

Šādā situācijā, kad ar divu uzņēmumu komercinformāciju strādā viens cilvēks, viena uzņēmuma plāni kļūst neizbēgami zināmi otram un attiecīgi pasūtītājs saņem nevis patiesi konkurējošus, bet gan tikai konkurenci imitējošus piedāvājumus.

Piedāvājumus iepirkumam sagatavoja SIA „Broveks” pārstāvis. SIA „Abama Holding” iepirkuma piedāvājuma sagatavošanu un līdz ar to arī sava uzņēmuma komercinformāciju uzticēja cilvēkam, kas nav SIA „Abama Holding” darbinieks, dodot iespēju šo informāciju izmantot pretlikumīgi. Attiecīgi atbildību par pārkāpuma īstenošanu jāuzņemas abiem uzņēmumiem.

Ar lēmumu KP atzina SIA „Broveks” par pārkāpuma iniciatori, tāpēc uzņēmumam piemērots augstāks sods – 2,5% apmērā no iepriekšējā finanšu gada neto apgrozījuma. Tā kā SIA „Broveks” iepriekšējā gadā apgrozījuma nebija, uzņēmuma jāmaksā minimālais Konkurences likumā noteiktais sods, kas ir Ls 500. Savukārt SIA „Abama Holding” piemērots naudas sods Ls 5681 apmērā, kas ir 1,5% no iepriekšējā finanšu gada neto apgrozījuma.

KP lēmums