Jaunumi

24.februārī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu par karteļa vienošanos sodīt būvniecības uzņēmumus SIA „Info Būve” un SIA „MN Īpašumi”, kas apmainījušies ar informāciju par dalību publiskā iepirkumā. Uzņēmumiem piemērots naudas sods attiecīgi Ls 11 975 un Ls 4007 apmērā, kā arī tiesiskais pienākums izglītot savus darbiniekus par konkurences tiesību principiem.

Sākotnēji KP pārbaudīja informāciju, ka abi uzņēmumi viena iepirkuma ietvaros iesnieguši piedāvājumus, kas bija vienādi noformēti un saturēja vienādas rakstības kļūdas, kā arī tika iesniegti vienlaicīgi. Savukārt lietas izpētes gaitā KP konstatēja, ka vairāki darbinieki, kas turklāt arī gatavojuši dokumentāciju konkrētajam iepirkumam, ilgstoši strādājuši vienlaicīgi abos šajos uzņēmumos, tādējādi viena uzņēmuma komercdarbības plānus neizbēgami padarot zināmus arī otram.

Attiecīgi KP konstatēja, ka starp SIA „Info Būve” un SIA „MN Īpašumi” notikusi aizliegta vienošanās, kas izpaudusies kā komercnoslēpumu saturošu datu izpaušana konkurējošam uzņēmumam, tādējādi likvidējot savstarpējo konkurenci.

Lai novērstu pārkāpuma turpmāku atkārtošanās, KP uzņēmumiem noteica tiesisko pienākumu izstrādāt iekšējai lietošanai korporatīvos konkurences tiesību ievērošanas noteikumus, tādējādi nodrošinot, ka darbinieki ir informēti par konkurences tiesību pamatprincipiem.

Pārkāpums noticis publiskā iepirkuma par Dobeles Uzņēmējdarbības kompetences un atbalsta punkta renovāciju ietvaros. Par līdzīgu pārkāpumu šī paša iepirkuma ietvaros KP pērnā gada rudenī sodīja divus citu tā pretendentus – SIA „KaimS” un SIA „Būvfirma L.B.K.”.

Lēmuma teksts pieejams KP mājas lapā >>>