Jaunumi

Šodien, 12. jūnijā, Konkurences padomes (KP) priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama britu prestižajā Karaļa koledžā (King’s College) Londonā ar ievadrunu piedalās seminārā “Konkurences tiesību piemērošana starptautiski: izaicinājumi un iespējas” (International Competition Enforcement: Challenges and Opportunities).

Seminārā tiks diskutēts par konkurences regulējuma un tā praktiskās piemērošanas starptautisko aspektu dažādās jurisdikcijās Eiropā, ASV, citās pasaules valstīs, analizējot gan vienojošo, gan atšķirīgo konkurences iestāžu stratēģiskajā virzībā un pārkāpumu izmeklēšanā.

S. Ābrama klātesošos iepazīstinās ar Latvijas KP veiksmīgo starptautisko pieredzi, gan sadarbojoties ar citu valstu konkurences iestādēm, īpaši Baltijas un Ziemeļvalstu reģionos, gan sniedzot atbalstu konkurences likumdošanas un izmeklēšanas metožu pilnveidošanai postpadomju valstīs, piem. Ukrainā, Moldovā, Gruzijā. Neskatoties uz Centrāleiropas un Austrumeiropas reģiona kopējo ekonomisko mantojumu – publisku personu aktīvu iesaisti uzņēmējdarbībā –, konkurences tiesību piemērošana ir atšķirīga no katras valsts politiskās vides. Salīdzinājumā ar citām reģiona valstīm, tajā skaitā kaimiņu, Latvijas KP aizvien nav pietiekamu pilnvaru, lai efektīvi vērstos pret publisko personu izraisītiem konkurences kropļojumiem. Grozījumi Konkurences likumā jau trešo gadu ir iestrēguši saskaņošanas procesos, atstājot KP tikai ar tādām neefektīvām iespējām kā rekomendēt, aicināt un lūgt.

Seminārā plānots diskutēt arī par vienota konkurences tiesību piemērošanas modeļa ieviešanu atšķirīgās jurisdikcijās, kā arī par transatlantiskām attiecībām. Kā runātāji seminārā  piedalās gan pasaulē atzīti akadēmiskās vides pārstāvji, gan konkurences tiesību piemērotāji.