Jaunumi

2. aprīlī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut SIA „Vides investīcijas” iegūt izšķirošu ietekmi SIA „ZMK investīcijas” un SIA „Vides pakalpojumu grupa”. Lai netiktu ierobežota konkurence sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumu tirgū, KP noteikusi apvienošanās dalībniekiem saistošos noteikumus.

Darījuma rezultātā daļa no SIA „ZMK investīcijas” un tam piederošā uzņēmuma SIA „Vides pakalpojumu grupa” tiks pievienota SIA „Vides investīcijas” piederošajam uzņēmumam SIA „Clean R”. Šajā daļā apvienošanās atļauta, jo tā nesamazinās konkurenci vai nenostiprinās apvienotā dalībnieka dominējošo stāvokli ražošanas atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tirgū, no atkritumiem atdalīto otrreizējo materiālu tirdzniecības pakalpojumu tirgū, nekustamā īpašuma pārvaldīšanas pakalpojumu un ēku un teritoriju tīrīšanas un uzkopšanas pakalpojumu tirgū, kā arī vides labiekārtošanas iekārtu tirdzniecības un labiekārtošanas pakalpojumu tirgū.

Lai nepieļautu kaitējumu konkurencei sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumu tirgū, KP apvienošanās dalībniekiem piemērojusi saistošos noteikumus. Nosacījumi paredz, ka tā SIA „Vides pakalpojumu grupa” biznesa daļa, kas nodarbojas ar sadzīves atkritumu savākšanu, reorganizācijas ceļā ir jānodala no uzņēmuma un jāpārņem īpašniekam, kurš nav saistīts ar SIA „Vides investīcijas” vai ar to saistītajiem uzņēmumiem.

Vienlaikus SIA „Vides investīcijas” ir pienākums līdz saistošo noteikumu izpildes beigām, kas ir desmit mēneši kopš KP lēmuma pieņemšanas, neietekmēt nošķiramās SIA „Vides pakalpojumu grupa” daļas saimniecisko darbību, tajā skaitā starp konkrētajiem uzņēmumiem neveikt informācijas apmaiņu par to darbību. SIA „Vides pakalpojumu grupa” pašlaik veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Rīgā, Pierīgas reģionā, Priekules novadā, Gulbenes novadā un Ērgļu novadā.

SIA „Vides investīcijas” galvenie darbības veidi ir uzņēmumu vadīšana un konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās, un tā 99,99% pamatkapitāla daļas pastarpināti pieder fiziskai personai, kurai ir izšķiroša ietekme vēl 19 citos uzņēmumos. 

KP lēmums