Jaunumi

8.aprīlī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu, ar kuru konstatēja, ka SIA „Jūrmalas Siltums" darbību rezultātā siltumenerģijas iepirkuma tirgū Dubultu siltumapgādes zonā darbību nācies pārtraukt neatkarīgam dabai draudzīgākas siltumenerģijas ražotājam SIA „Dubultu šķelda". SIA „Jūrmalas Siltums" piemērots naudas sods 53 644 latu apmērā, kā arī tiesiskais pienākums pēc noteiktiem principiem noslēgt vienošanos ar SIA „Dubultu šķelda" par siltumenerģijas iepirkumu 2011.gadam.

Lietas ietvaros KP konstatēja, ka, sākot ar 2011.gadu, SIA „Jūrmalas Siltums" atteikusies iepirkt siltumenerģiju no SIA „Dubultu šķelda", jo starp abiem uzņēmumiem nav noslēgta vienošanās par iepirkumu. Tomēr tieši SIA „Jūrmalas Siltums", ilgstoši atsakoties tikties ar SIA „Dubultu šķelda" pārstāvjiem, sniedzot pretrunīgu informāciju, izvirzot nosacījumus/jautājumus, kas vērsti uz laika novilcināšanu, kā arī izsakot vienpusēju, ultimatīvu un ekonomiski nepamatotu iepirkuma piedāvājumu, padarīja vienošanās noslēgšanu neiespējamu.

Tā, piemēram, SIA „Jūrmalas Siltums" piedāvāja siltumenerģiju iepirkt par cenu, kas saskaņā ar SIA „Dubultu šķelda" sniegto informāciju nesedz koksnes šķeldas iegādes izmaksas un ir ievērojami zemāka nekā Jūrmalas pilsētas Sabiedrisko pakalpojumu regulatora noteiktā, turklāt šis piedāvājums tika izteikts jau pēc iepriekšējās vienošanās beigām.

Esot dominējošā stāvoklī konkrētajā tirgū, SIA „Jūrmalas Siltums" jāuzņemas īpaša atbildība, veidojot attiecības ar uzņēmumiem, kas no tās atkarīgi, tādējādi atteikšanās slēgt darījumu bez objektīvi attaisnojoša iemesla, kā tas ir noticis šajā gadījumā, ir aizliegta ar Konkurences likumu.

SIA „Jūrmalas Siltums" rīcības rezultātā SIA „Dubultu šķelda" saimnieciskā darbība ir pilnībā apturēta, nodarot uzņēmumam zaudējumus, savukārt patērētājiem ir liegta iespēja gūt labumu no lētākas un dabai draudzīgākas siltumenerģijas piegādes pašvaldības siltumapgādes tīklam.

SIA „Jūrmalas Siltums" ir Jūrmalas pilsētas domes kapitālsabiedrība un centralizētās siltumapgādes sistēmas operators Jūrmalā, savukārt SIA „Dubultu šķelda" ir neatkarīgs siltumenerģijas ražotājs, kurā, lai arī 50% kapitāla daļu pieder pašvaldībai, izšķirošu ietekmi realizē SIA „Kilbe" un pašvaldībai uzņēmumā ietekmes nav. SIA „Dubultu šķelda" nav savienojuma ar citu siltumenerģijas operatoru vai patērētāju siltumapgādes tīkliem.

Lēmuma teksts pieejams KP mājas lapā: saite