Jaunumi

22.novembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu piemērot naudas sodu Ls 10 290 apmērā AS „Rīgas sanitārā transporta autobāze" par apvienošanās darījuma savlaicīgu nepaziņošanu. Iegādājoties Rīgas domei piederējušās AS „Ceļu pārvalde" akcijas pirms atļaujas saņemšanas no KP, AS „Rīgas sanitārā transporta autobāze" liedza valstij savlaicīgi īstenot apvienošanās kontroli iedzīvotāju interesēs.

Darījumam bija nepieciešama KP atļauja, jo izpildījās Konkurences likumā noteiktais kritērijs – apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšēja finanšu gadā pārsniedza 25 miljonus latu.

Ziņojumu par notikušo apvienošanos AS „Rīgas sanitārā transporta autobāze” KP iesniedza 147 dienas vēlāk nekā to paredz likums, tādējādi KP savu vērtējumu varēja sniegt tikai pēc tam, ka izmaiņas tirgū jau bija notikušas. Pēc ziņojuma izvērtēšanās KP atzina apvienošanos par atļaujamu.

Konkurences likumā paredzētais maksimālais naudas sods par nepaziņotu apvienošanos ir 1000 lati par katru dienu kopš bija jāiesniedz ziņojums. Nosakot naudas soda apmēru, KP ņēma vērā, ka apvienošanās notika starp uzņēmumiem, kas darbojas savstarpēji nesaistītos tirgos, un bija atļaujama.

AS „Rīgas sanitārā transporta autobāze” un tās saistīto uzņēmumu darbības veidi ir neatliekamās medicīnas palīdzības mašīnu ar šofera pakalpojumiem nodrošināšana, automašīnu tehniskā apkope un remonts, kā arī starptautiskie  un vietējie kravu pārvadājumi.

AS „Ceļu pārvalde” un tās saistīto uzņēmumu darbības veidi ir asfaltbetona ražošana un autoceļu būvniecība Latvijā, tostarp autoceļu būvniecībai nepieciešamo materiālu iegāde un ar būvniecību saistīto atkritumu savākšana, būvniecības iekārtu un mašīnu iznomāšana Latvijā, un autoceļu uzturēšana.

KP atgādina, ka jebkuram apvienošanās darījumam, kas atbilst Konkurences likumā noteiktajiem apgrozījuma vai tirgus daļas kritērijiem, nepieciešama KP atļauja. Jebkuru neskaidrību un šaubu gadījumā uzņēmēji tiek aicināti vērsies pēc konsultācijām KP.

KP lēmums