Jaunumi

3.oktobrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu par aizliegtu vienošanos sodīt uzņēmumus SIA „Ocean Wind” un SIA „Jūras vējš”, kas saskaņojuši dalību publiskajā iepirkumā, tādējādi likvidējot savstarpējo konkurenci un maldinot iepirkuma rīkotāju. Uzņēmumiem piemērots naudas sods attiecīgi Ls 2123,59 un Ls 4991,59 apmērā.

Pārbaudot Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) iesniegumu par sakritībām divu pretendentu, SIA „Ocean Wind” un SIA „Jūras vējš”, piedāvājumos ūdenslīdēju aprīkojuma iepirkumam, KP konstatēja, ka abu uzņēmumu iesniegtie tehniskie piedāvājumi bija saturiski un vizuāli līdzīgi, turklāt tos bija iesniegusi viena persona, kas vienā uzņēmumā ir valdes loceklis, bet otrā – pilnvarota persona ar konkrēto iepirkumu saistītos jautājumos.

Šādā situācijā, kad ar divu uzņēmumu komercinformāciju strādā viens cilvēks, viena uzņēmuma plāni kļūst neizbēgami zināmi otram un attiecīgi pasūtītājs saņem nevis patiesi konkurējošus, bet gan tikai konkurenci imitējošus piedāvājumus.

Lietas izpētes gaitā KP noskaidroja, ka abu uzņēmumu valdes locekļi ir radinieki, tomēr no Konkurences likuma viedokļa uzņēmumi joprojām atzīstami par diviem neatkarīgiem tirgus dalībniekiem. Tādējādi tas nevar kalpot par attaisnojumu iepircēja, šajā gadījumā VUGD, maldināšanai, ka piedāvājumus izstrādājuši komersanti, kas reāli konkurē. Ja uzņēmumi vēlas veikt kopīgu darbību, tie var, piemēram, kopīgi, ar vienu piedāvājumu, piedalīties iepirkumā, attiecīgi informējot par to pasūtītāju.

Saskaņojot savu darbību un konkurenci tikai imitējot, uzņēmumi rada nepatiesu priekšstatu par tirgus situāciju, kā arī rada iespēju manipulēt ar iepirkuma rezultātiem, kā tas notika, piemēram, šī gada jūnijā konstatētajā divu būvniecības uzņēmumu pārkāpumā. Tajā, kad kļuva zināmi iepirkuma rezultāti un atklājās, ka abi būvniecības uzņēmumi piedāvājuši zemākās cenas, lai pasūtītājs neslēgtu līgumu par lētāko no abiem saskaņotajiem piedāvājumiem, tas tika atsaukts. Rezultātā pasūtītājs bija spiests izvēlēties piedāvājumu ar nākamo zemāko cenu, tādējādi sadārdzinot iepirkumu par 43% (vairāk informācijas par būvnieku pārkāpumu).

KP lēmums