Jaunumi

24.februāri Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu, ar kuru konstatēja aizliegtu vienošanos starp mācību centriem SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" un SIA „Austrumvidzeme", kas saskaņojuši savas darbības tirgū un apmainījušies ar komercinformāciju. Abiem uzņēmumiem kopumā piemērots naudas sods Ls 24 100 apmērā.

Minētie mācību centri bija noslēguši savstarpējas sadarbības līgumu, tomēr ar savām darbībām ievērojami pārsniedza atļautas sadarbības robežas, tādējādi nevis atļauti sadarbojoties efektivizēja savu darbību, bet gan kropļoja konkurenci starp izglītības pakalpojumu sniedzējiem, kas piedalās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) iepirkumos.

KP konstatēja, ka uzņēmumi apmainījušies ar informāciju par mācību programmu organizēšanu, kā arī par nosacījumiem, par kādiem šīs programmas vēlāk tika piedāvātas valsts iepirkumos. Tāpat viena uzņēmuma valdes locekle otrā darbojusies kā kvalitātes vadības sistēmas vadītāja, nodrošinot savstarpēju komercinformācijas pieejamību, kas neatbilst normālas komercdarbības principiem.

Saskaņotas darbības un komercinformācijas apmaiņa konkrētajiem uzņēmumiem ļāva izprast un prognozēt vienam otra darbības un attiecīgi nostādīja tos labākās konkurences pozīcijās, ļaujot iegūt lielāku tirgus daļu.

Abu minēto mācību centru aizliegtā vienošanās ietekmējusi konkurenci gan iepirkumos, kuros mācību centru piedāvājumus izvērtē un izvēli veic NVA, gan iepirkumos, kuros NVA sākotnēji apstiprina visas piedāvātās mācību programmas, bet konkrētās mācības izvēlas cilvēki, kas saņēmuši NVA apmaksātus kuponus.

NVA publiskie iepirkumi tiek finansēti no struktūrfondu līdzekļiem valsts nodarbinātības politikas ietvaros un tiek organizēti, lai nodrošinātu bezmaksas bezdarbnieku apmācības (pārkvalifikāciju, profesionālo pilnveidi).

SIA „Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs" noteikts naudas sods Ls 15 800 apmērā, bet SIA „Austrumvidzeme" – Ls 8300 apmērā. Naudas soda aprēķinā kā atbildību mīkstinošs apstāklis ņemts vērā fakts, ka uzņēmumi ir veikuši darbības, lai pārkāpumu izbeigtu un nepieļautu tā atkārtošanos nākotnē.

Lēmuma teksts pieejams KP mājas lapā: saite