Jaunumi

25.jūlijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu par aizliegtu vienošanos sodīt SIA „VCO” un SIA „Latvijas Arhīvs”, jo uzņēmumi apmainījušies ar komercinformāciju par dalību VSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” rīkotā arhīva pakalpojumu publiskajā iepirkumā.

Par pārkāpumu liecināja vienādās kļūdas un citas sakritības abu uzņēmumu iesniegtajos piedāvājumos, savukārt lietas izpētes gaitā KP konstatēja, ka uzņēmumu pārstāvji izmanto vienu un to pašu datoru, nenodrošinot savu uzņēmumu komercinformācijas aizsardzību un tādējādi padarot neiespējamu patiesu savstarpēju konkurenci.

Abiem uzņēmumiem piemērots naudas sods 2,5% apmērā no iepriekšēja finanšu gada apgrozījuma. Tā kā uzņēmumu apgrozījums bijis salīdzinoši neliels un procentuālais naudas sods absolūtos skaitļos nesasniedza Ls 500, tas palielināts līdz Ls 500, kas saskaņā ar Konkurences likuma noteikumiem ir zemākais iespējamais sods par aizliegtu vienošanos.

Uzņēmumu darbību pārbaudi KP uzsāka pēc Iepirkumu uzraudzības biroja iesnieguma. Sākotnēji lieta tika ierosināta arī pret abiem pārējiem konkrētā iepirkuma pretendentiem – SIA „ZIEMEĻU KRONIS” un AS „UNISTOCK” –, jo pastāvēja aizdomas, ka arī šo uzņēmumu piedāvājumi ir savstarpēji saskaņoti. Tomēr lietas izpētes gaitā KP noskaidroja, ka SIA „ZIEMEĻU KRONIS” un AS „UNISTOCK” ir saistīti uzņēmumi, kas Konkurences likuma izpratnē uzskatāmi par vienu tirgus dalībnieku un pēc būtības nav konkurenti.

KP lēmums