Jaunumi

Konkurences padome (KP) pieņēmusi lēmumu par aizliegtu vienošanos sodīt RRF SIA „TORNIS” un piegādātāju apvienību, kurā ietilpst SIA „AD Kodols”, SIA „ARMO plus” un SIA „Apsardzes dienests ADJ”. Šie apsardzes uzņēmumi saskaņojuši dalību publiskā iepirkumā, tādējādi likvidējot savstarpējo konkurenci un maldinot iepirkuma rīkotāju. Uzņēmumiem piemērots naudas sods kopumā Ls 9113,62 apmērā.

Pārbaudot VAS „Valsts nekustamie īpašumi” iesniegumu par sakritībām divu apsardzes pakalpojumu iepirkuma pretendentu piedāvājumos, KP konstatēja, ka abu uzņēmumu iesniegtie piedāvājumi bija saturiski un vizuāli līdzīgi, iesniegti vienlaicīgi, un tajos piedāvātā līgumcena atšķīrās vien par sešiem latiem, citādi sakrītot līdz pat santīmiem – Ls 45 232,92 RRF SIA „TORNIS” un Ls 45 238,92 piegādātāju apvienībai.

Lietas izpētes gaitā KP noskaidroja, ka abus piedāvājumus ir gatavojusi viena persona, kas ir RRF SIA „TORNIS” apsardzes dienesta vadītājs un vienlaikus arī valdes loceklis vienā no piegādātāju apvienības uzņēmumiem – SIA „AD Kodols”.

Šādā situācijā, kad ar konkurējošu uzņēmumu komercinformāciju strādā viens cilvēks, viena uzņēmuma plāni kļūst neizbēgami zināmi arī pārējiem un attiecīgi pasūtītājs saņem nevis patiesi konkurējošus, bet gan tikai konkurenci imitējošus piedāvājumus.

Ja uzņēmumi vēlas veikt kopīgu darbību, tie var, piemēram, kopīgi, ar vienu piedāvājumu, piedalīties iepirkumā, attiecīgi informējot par to pasūtītāju. Tomēr nav pieļaujama iepircēja maldināšana, saskaņojot darbību un konkurenci tikai imitējot – tādējādi uzņēmumi rada nepatiesu priekšstatu par tirgus situāciju, kā arī rada iespēju manipulēt ar iepirkuma rezultātiem.

KP lēmums