Jaunumi

Konkurences padome (KP) nolēmusi nepagarināt uzņēmumam AS „Sentor Farm aptiekas” sniegto atļauju iegādāties aptieku, kas atrodas Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcas teritorijā. Šī atļauja tika sniegta 2013. gada sākumā ar nosacījumu, ka uzņēmums sešu mēnešu laikā pārdos citu tam piederošu aptieku, kas atrodas pretī Āgenskalna tirgus galvenajai ieejai.

2013.gada lēmumā ietverto sešu mēnešu termiņu aptiekas iegādei KP noteica, lai novērstu situāciju, ka apvienošanās darījums tiek īstenots ilgu laiku pēc tā atļaušanas, kad tirgus situācija ietekmētajos tirgos būs būtiski mainījusies. Pusgadu pēc sākotnējās atļaujas KP pagarināja apvienošanās atļauju vēl uz sešiem mēnešiem, tomēr šobrīd, izvērtējot apstākļus, KP secināja, ka uzņēmuma rīcība iestādes nosacījuma izpildei vērtējama kā pasīva, tāpēc iestāde lēma atļaujas termiņu otrreiz nepagarināt.

Ja uzņēmums tomēr vēlas īstenot darījumu un aptieku iegādāties, tam ir tiesības vērsties KP ar jaunu apvienošanās ziņojumu.

Slimnīcas teritorijā esošā aptieka „Paula Stradiņa aptieka” pieder SIA „Farma Balt aptieka”. 2013.gadā, izvērtējot situāciju tirgū, KP atzina: lai aizsargātu iedzīvotāju intereses, „Paula Stradiņa aptiekas” īpašnieku maiņu  iespējams atļaut vien ar tādu saistošo noteikumu, kas nodrošina aptieku konkurenci Āgenskalna mikrorajonā. Tobrīd visas trīs Āgenskalna tirgus rajonā esošās aptiekas piederēja AS „Sentor Farm aptiekas”, bet pēc KP saistošo noteikumu izpildes viena no tām piederētu citam īpašniekam, nodrošinot konkurenci starp aptiekām un izvēles iespējas patērētājiem.

KP lēmums par atļaujas nepagarināšanu, 2014.gads

KP lēmums par apvienošanās atļauju ar saistošiem noteikumiem, 2013.gads