Jaunumi

Pēc Konkurences padomes (KP) brīdinājuma atkritumu apsaimniekotājs SIA „Eco Baltia vide” ir mainījis nosacījumus, kuri attiecas uz vienošanos par papildpakalpojumiem, jo to neskaidrā formulējuma dēļ daļa klientu bija spiesti maksāt par pakalpojumiem, kurus nemaz neizmantoja. KP aicina pašvaldības pēc iepirkuma pievērst uzmanību atkritumu apsaimniekotāju darbībai un līgumu nosacījumu saprotamībai, lai nodrošinātu iedzīvotāju interešu aizsardzību.

Pārrunas ar SIA „Eco Baltia vide” KP uzsāka pēc tam, kad saņēma šī uzņēmuma klientu SIA „RavLat Group” un SIA „Tukuma Auto” iesniegumus. SIA „Eco Baltia vide” iepirkuma rezultātā uz pieciem gadiem ir ieguvis tiesības būt par vienīgo sadzīves atkritumu apsaimniekotāju Ādažu novadā un Piejūras reģionā. Papildus atkritumu savākšanas pamatpakalpojumiem, par kuru sniegšanu pašvaldība noslēgusi līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, uzņēmums ir tiesīgs ar katru klientu individuāli noslēgt vienošanos par papildpakalpojumiem, piemēram, biežāku atkritumu savākšanu.

Neskaidru vienošanās nosacījumu dēļ klienti līdz ar pamatpakalpojuma līgumu ar SIA „Eco Baltia vide” bija noslēguši vienošanos par papildpakalpojumiem, bet nebija izpratuši, ka par šiem papildpakalpojumiem būs jāmaksā katru mēnesi neatkarīgi no tā, vai tie tiek izmantoti.

KP, izvērtējot papildpakalpojumu nosacījumus, secināja, ka tie ir pārprotami un liecināja par vēlmi kopā ar pamatpakalpojumu negodīgi pārdot arī papildpakalpojumus, gūstot lielākus ienākumus. Šāda uzņēmuma rīcība varētu tikt uzskatīta par konkurences tiesību pārkāpumu. Lai kaitējumu patērētājiem novērstu pēc iespējas ātri, iestāde aicināja SIA „Eco Baltia vide” mainīt vienošanās par papildpakalpojumiem nosacījumus, sākotnēji nerosinot pārkāpuma lietu. Uzņēmums atzina, ka vienošanās nosacījumi ir pārprotami, un tos mainīja, kā arī deva klientiem iespēju no šīs vienošanās atteikties.

Vienlaikus KP par šo un līdzīgiem atkritumu apsaimniekotāju negodprātīgas rīcības riskiem informējusi arī citas pašvaldības, uzsverot iepirkuma nolikuma skaidru prasību noteikšanas un pretendentu piedāvāto pakalpojumu un cenas izvērtēšanas svarīgumu. Tāpat KP aicina pašvaldības rūpīgi sekot līdzi izvēlētā apsaimniekotāja darbībai pēc iepirkuma, lai novērstu situācijas, kad iedzīvotājiem un uzņēmumiem negodprātīgi tiek paaugstinātas izmaksas par atkritumu izvešanu. 

KP vēstule Latvijas Pašvaldību savienībai