Jaunumi

29.maijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu, ar kuru konstatēja, ka AS „Liepājas autobusu parks”, ļaunprātīgi izmantojot savu dominējošo stāvokli, diskriminējusi citus pasažieru pārvadātājus un kavējusi efektīvāku uzņēmumu iespējas saņemt valsts pasūtījumu. AS „Liepājas autobusu parks” piemērots naudas sods EUR 129 369 apmērā.

AS „Liepājas autobusu parks” nodarbojas ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem un vienlaikus arī pārvalda Liepājas autoostu. Tā kā autoostas infrastruktūras pakalpojumi daudzos maršrutos neizbēgami ir jāizmanto arī citiem pasažieru pārvadātājiem, AS „Liepājas autobusu parks” ļaunprātīgi izmantoja situāciju, saviem konkurentiem par autoostas pakalpojumiem pieprasot ievērojami augstāku samaksu.

Lietas izpētes gaitā KP konstatēja, ka, nosakot maksu citiem pasažieru pārvadātājiem par autoostas izmantošanu, Liepājas autoosta tajā bija iekļāvusi nesamērīgi augstu savas peļņas procentu, kamēr AS „Liepājas autobusu parks” maksa bija noteikta pašizmaksas līmenī. Noteiktā laika periodā AS „Liepājas autobusu parks” maksa par autoostas pakalpojumiem netika paredzēta vispār, bet autoosta šīs izmaksas sedza, iekasējot paaugstinātu maksu no citiem pārvadātājiem.

Šāda AS „Liepājas autobusu parks” rīcība deva tai nepamatotas konkurences priekšrocības valsts organizētos iepirkumos – tā ne vien ierobežoja citu pārvadātāju konkurētspēju, bet arī neļāva iepirkumos uzvarēt tiem pārvadātājiem, kas izmaksu ziņā bija efektīvāki, tomēr bija spiesti maksāt vairāk par autoostas pakalpojumu izmantošanu.

Savukārt nepamatoti augstās un diskriminējošās autoostas maksas ietekmēja arī valsts izdevumus, jo tādējādi tika pārmērīgi palielinātas pasažieru pārvadātāju izmaksas, bet zaudējumus, kas pārvadātājiem rodas saistībā ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, valsts kompensē no budžeta līdzekļiem.

KP lēmums