Jaunumi

23.martā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu, ar kuru konstatēja, ka SIA „PALINK” pārkāpusi vienošanās aizliegumu, līgumos ar tirdzniecības centru telpu iznomātājiem iekļaujot liegumu iznomāt telpas citiem uzņēmumiem bez SIA „PALINK” atļaujas. Uzņēmumam piemērots sods Ls 13 000 apmērā.

Līdzīgus pārkāpumus KP iepriekš konstatējusi arī RIMI grupas uzņēmumu un SIA „MAXIMA Latvija” darbībās.

Vienošanās par darbībām vai bezdarbību, kuras dēļ tiek apgrūtināta potenciāla tirgus dalībnieka iekļūšana kādā konkrētajā tirgū, ir aizliegtas ar Konkurences likumu.

Paturot tiesības lemt par citu konkrētā tirdzniecības centra platību iznomāšanu, SIA „PALINK” varētu ne vien ierobežot potenciālos nomniekus, bet arī nepamatoti ierobežot iznomātāja tiesības brīvi pārvaldīt savu uzņēmējdarbību.

Uzņēmumam piemēroto naudas sodu ļāva samazināt tas, ka līgumos iekļautie ierobežojošie nosacījumi netika reāli piemēroti. Turklāt SIA „PALINK”, pēc savas iniciatīvas veicot grozījumus pārkāpumu saturošajos līgumos, pārkāpumu pārtrauca un izmeklēšanas laikā pēc savas iniciatīvas sniedza KP pilnīgu un patiesu informāciju, kas bija būtiska lietas izskatīšanai.

Ierobežojošie nosacījumi bija iekļauti 23 līgumos, bet vēl 12, kas saturēja līdzīgus nosacījumus, lietas izpētes laikā jau bija pārtraukti.

Informāciju par pārkāpumu KP ieguva tirdzniecības centru telpu nomas tirgus uzraudzības laikā. Šī uzraudzība tika uzsākta pēc tam, kad pērnā gada pavasarī KP konstatēja aizliegtu vienošanos starp RIMI grupas uzņēmumiem un tirdzniecības centru telpu īpašniekiem, kuras rezultātā telpu iznomātājs atteica iznomāt telpas SIA „Daudznozaru kompānija „Daugava””. Toreiz KP uzsvēra, ka, liedzot specializētajiem pārtikas veikaliem uzsākt darbību tirdzniecības centros, tiek ierobežota to attīstība. Vienlaikus būtiski tiek palielināta ražotāju atkarība no mazumtirdzniecības lielveikaliem, jo tiem tiek liegta iespēja veidot efektīvu – pietiekoši lielu, ātri un ērti sasniedzamu – alternatīvu izplatīšanas kanālu, veidojot savu specializēto veikalu ķēdi.

Lēmuma teksts pieejams KP šeit >>>

Informācija par SIA „MAXIMA Latvija” darbībās konstatēto pārkāpumu pieejama šeit >>>