Jaunumi

31.jūlijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu par aizliegtu vienošanos sodīt SIA „Sliežu transportbūve” un SIA „Komforta standarts”. Abi būvprojektu izstrādes uzņēmumi apmainījās ar komercinformāciju, piedaloties Salacgrīvas novada ūdenssaimniecības attīstības projektu iepirkumos. Uzņēmumiem piemērots naudas sods 3% apmērā no to 2013.gada neto apgrozījuma.

Pārkāpuma rezultātā konkurence tika kropļota būvprojektu izstrādes iepirkumos ūdenssaimniecības attīstībai piecos ciemos – Jelgavkrastos, Tūjā, Korģenē, Svētciemā un Liepupē. Trijos no šiem iepirkumiem uzvarēja viens no aizliegtās vienošanās dalībniekiem. Iepirkumus rīkoja Salacgrīvas novada pašvaldības uzņēmums SIA „Salacgrīvas ūdens”, un to īstenošanai tika plānots piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu. KP par iespējamo pārkāpumu informēja Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Lietas izpētes gaitā KP konstatēja, ka SIA „Sliežu transportbūve” un SIA „Komforta standarts” apmainījās ar informāciju attiecībā uz dalību iepirkumos un piedāvātajām cenām. Rezultātā iepirkumu rīkotājs nesaņēma piedāvājumus, kas būtu izstrādāti patiesas konkurences apstākļos.

Lēmumā KP norāda, ka patiesas konkurences rezultātā piedāvājuma saturs un jo īpaši cenas un darbu izpildes laiks varēja būt atšķirīgs – izdevīgāks iepircējam. Tāpat KP skaidro, ka uzņēmumi ir tiesīgi piemēroties tirgus apstākļiem un noteikt preču cenu atbilstoši savām izmaksām un izvēlētajai stratēģijai, taču ir aizliegti jebkuri uzņēmēju savstarpēji kontakti, kuru mērķis vai sekas ir ietekmēt konkurenta rīcību tirgū vai atklāt konkurentam savu plānoto rīcību. Zinot konkurenta plānus, mazinās pretendentu motivācija piedāvāt pircējam nosacījumus, kas ir ievērojami izdevīgāki nekā konkurenta piedāvātie.

SIA „Sliežu transportbūve” piemērots naudas sods EUR 2510,07 apmērā, bet SIA „Komforta standarts” – EUR 4689,75 apmērā.

KP lēmums (.pdf)