Jaunumi

8.aprīlī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu, ar kuru konstatēja aizliegtu vienošanos starp Rimi grupas uzņēmumiem SIA „RIMI Latvia", SIA Supernetto" un SIA „Plesko Real Estate" un tirdzniecības centru telpu iznomātāju SIA „Marno J". Vienošanās izpaudās, līgumos paredzot liegumu iznomāt telpas citiem uzņēmumiem bez Rimi grupas uzņēmumu atļaujas un ierobežojot konkurējošu specializēto pārtikas veikalu iespējas uzsākt darbību šajos tirdzniecības centros.

Vienošanās par darbībām vai bezdarbību, kuras dēļ tiek apgrūtināta potenciāla tirgus dalībnieka iekļūšana kādā konkrētajā tirgū, ir aizliegtas ar Konkurences likumu.

Uzņēmumiem piemērots naudas sods kopumā 163 130 Ls apmērā, kā arī tiesiskais pienākums pārtraukt konstatēto pārkāpumu, izslēdzot ierobežojošos punktus no līgumiem ar SIA „Marno J", kā arī ar citiem tirdzniecības centru telpu īpašniekiem, ar kuriem noslēgti līgumi, kas ietver pēc satura un būtības analoģiskus ierobežojumus.

Lietas ietvaros KP konstatēja, ka Rimi grupas uzņēmumu un SIA „Marno J" noslēgtie līgumi piešķir Rimi grupas uzņēmumiem tiesības lemt par citu konkrētā tirdzniecības centra platību iznomāšanu, tādējādi šie līgumi ir ierobežojoši ne vien attiecībā pret potenciālajiem nomniekiem, bet arī nepamatoti ierobežo iznomātāja tiesības brīvi pārvaldīt savu uzņēmējdarbību.

Tā, nesaņemot atļauju no Rimi grupas, tirdzniecības centru telpu iznomātājs SIA „Marno J" atteicis iznomāt telpas SIA „Daudznozaru kompānija „Daugava"". Saskaņā KP rīcībā esošo informāciju ar grūtībām iznomāt nomas platības tirdzniecības centros, jo nav saņemts ikdienas patēriņa preču lielveikala saskaņojums, ir saskārušās arī AS „Talsu gaļa" un AS „Putnu fabrika „Ķekava"".

Liedzot specializētajiem pārtikas veikaliem uzsākt darbību tirdzniecības centros, tiek ierobežota to attīstība. Vienlaikus būtiski tiek palielināta ražotāju atkarība no mazumtirdzniecības lielveikaliem, jo tiem tiek liegta iespēja veidot efektīvu – pietiekoši lielu, ātri un ērti sasniedzamu – alternatīvu izplatīšanas kanālu, veidojot savu specializēto veikalu ķēdi.

SIA „RIMI Latvia" piemērots naudas sods Ls 151 650 apmērā, SIA „SUPERNETTO" – Ls 1590 apmērā, bet nekustamo īpašumu pārvaldības starpniekkompānijai SIA „Plesko Real Estate" – Ls 9890 apmērā. Tā kā labuma guvējs no konkurences ierobežošanas ir mazumtirdzniecības lielveikals, savukārt telpu iznomātājs ierobežojošos nosacījumus bija spiests pieņemt, lai noslēgtu līgumu vai nepasliktinātu līguma noteikumus ar Rimi grupas uzņēmumiem, SIA „Marno J" naudas sods netika piemērots.

Lēmuma teksts pieejams KP mājas lapā: saite